Rabobank publiceert maatschappelijk jaarverslag 2019

Afbeelding
Kort kommersjeel

STREEK – Rabobank heeft de jaarcijfers en maatschappelijk jaarverslag 2019 gepubliceerd. De bank legt hierin zowel financiële als maatschappelijke verantwoording af. Het uitgebreide maatschappelijk jaarverslag illustreert de bijdrage van Rabobank aan mens, milieu en maatschappij. Tevens illustreren lokale infographics de impact op dit vlak in Nederland via 89 lokale banken.


Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd. Rabobank Noordenveld West Groningen heeft 612.000 euro coöperatief dividend geïnvesteerd in de regio. Zo ontvingen 246 verenigingen en stichtingen in de gemeenten Het Hogeland, Westerkwartier en Noordenveld een bijdrage. Vanuit het Coöperatiefonds draagt de bank bij aan duurzame lokale activiteiten die de leefomgeving en de sociale cohesie door sport, cultuur en het verenigingsleven versterken.Eén van Rabobanks speerpunten om blijvend het verschil te maken is klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het bijdragen aan een duurzame voedselproductie en verduurzaming van de woningmarkt zijn belangrijk. De infographic met de maatschappelijke impact van Rabobank Noordenveld West Groningen is te vinden op Rabo.nl/nwg/impact2019. Het landelijke jaaroverzicht van 2019 is te vinden op Rabobank.nl/impact2019 en de jaarcijfers, resultaten en verslagen van 2019 op Rabobank.com/jaarverslagen.   

UIT DE KRANT