Stedenspel

Afbeelding
ik proat plat! doe ok?

Veul lezers wieten vast nog wel dat er lang leden Zeskamp-speulen holden werden ien e gemeente Grodegast. Alle dörpen van e gemeente streden op sportieve wieze tegen mekoar en wel t starkst, slimst en behendegst was, won en most t joar doarop de Zeskamp organiseren. Mooie wedstrieden, mor kienderspel vergeleken met het NCRV- Stedenspel, want doar kwam nogal wat meer bij kieken. 


Ien jannewoarie was t vitteg joar leden dat sporters en denkers van e gemeente Grodegast metdeden aan dit tillevisieprogramma, met as presentatoren Dick Passchier en Judith Bosch.


De gemeente, met toen zeuven dorpen, werd ien t derde seizoen 1981/1982 uutverkoren om met te doen aan het NCRV-Stedenspel. Dit was t leste joar dat et uutzonden werd, omdat er nogal wat geld veur neudeg was om et te moaken. Totoal wadden er dat seizoen zes uutzendings, dus twaalf gemeentes of steden die met deden. De twee gemeentes of steden die t hoogst aantal punten hielden, gingen noar de finoale. Veur n gemeente die met dee,  was t ok n dure hobby, want metdoen kostte zeker 30.000 gulden. Ien twee deuzen ien t archief van e gemeente, vol met stukken over de veurbereiding en organisoatie van t Stedenspel, kreeg ik n dudelek beeld. Et bleek dat er onveurstelboar veul veurwerk veur neudeg was, om n rechtstreekse uutzending, die altied opnommen werden ien e Groenoordhallen ien Leiden goed te loaten verlopen


Ien totoal hemmen zo’n honderd ienwoners van e gemeente metwaarkt. Der werd n commissie soamensteld, die n oproep ien e krant ploatste, dat je je opgeven konden as sporter of as denker.  Der kwammen veul aanmeldings binnen, zodat er n strenge selectiewedstried kommen most. Op liesten werd nauwkeureg bijholden wie t snelste en t hoogste scoorde. Uuteindelek bleven der 10 mannen 


en zes vrouwen over om de gemeente n overwinning te bezörgen op t sportieve gebied. Ok veul denkers hadden heur aanmeld, met elk veul kennes op hun eigen onderwerp, zoas bijveurbeeld muziek, sport, radio en tv, beeldende kunst.


Van e sporters en e denkers werd enorm veul verwacht, want ze werden deur de organisoatie zien as topsporters en meesterbreinen. Der werden een trainer en n coach aansteld en meerdere keren per week werd er traind. De spellen wadden veur de uutzending bekend moakt, zodat et team oefenen kon. Mor dan mosten ze wel de attributen zelf kopen of moaken. De spellen wadden: Haremspel, verkleedspel, Toverballentransport, Lorriespel en Bakfietsenrace. Ok werd bekend moakt dat de tegenstander Nuth uut Limburg werd.


De burgemeesters mosten een stoere vroag veur mekoar bedenken die betrekking had op hun eigen gemeente. Tiedens de uutzending werden der acht vroagen over verschillende onderwerpen steld deur deskundigen.  De denkers mosten dit dan opzuken ien boeken, want Google doar deden ze nog niet aan. 


De burgemeesters moeken kennes met mekoar en ze hemmen over-en-weer hun gemeente zien loaten. De burgemeester uut Nuth is heulemoal op fiets noar Grodegast kommen. Der werden ok promotiefilmkes moakt van de mooiste plekjes uut de zeuven dorpen. Ien n interview met burgemeester Verbree vertelde der dat zien gemeente van t negatieve imago of most. Had  men van Grodegast heurd, dan was dat voak vanwege de tragedie rond IJje Wiekstra. Dat was toen viefteg joar leden, ienmiddels is dat al 90 joar leden en we hemmen et er nog over. Verbree docht dat dit n goeie menier was om t imago te verbetern.


Ien e dörpen werd vijf keer n Stedenspelkrant verspreid. “Zeven X een = één” was de noam van de krant.


Zeuven dörpen die soamenwerken gingen om uuteindelek te winnen,  dat ging goed, volgens de burgemeester is et n hechte eenheid worden.


Uut dizze eenheid is loater de joarlekse Nij-joarsreceptie ontstoan.


Elk en één was er stelleg van overtuugd dat ze winnen zollen ien Leiden. Der werd n strijdlied moakt en strijdkreten bedocht deur de supporters, die veur 25 gulden met konden noar Leiden. Pakweg 200 supporters reisende met. De sporters gingen n dag eerder en overnachtende ien n hotel. Tiedens de uutzending werd telefonisch contact holden met de denkers ien t gemeentehuus, doar was deur de PTT n extra telefoonnet ienstalleerd. Bij de notoares en ien e RABObank zatten ok nog denkers, die met portofoons contact hadden.


De uutzending begon om 19.05 uur, supporters moeken veul lawaai en t eerste spel werd dik wonnen deur Grodegast. Zo ok de andere spellen en der was gien ander sportteam, dat zoveul punten (25) hoalde as Grodegast. Dat kon niet meer stuk. Grodegast noar de finoale, doar was elkeen van overtuugd!


Mor toen mosten de vroagen nog deur de denkers beantwoord worden en hier ging t gruwelek mis. Totoal mor drie punten, alles fout of net te loat. Dus Grodegast kwam uut op 28 punten en Nuth op 31 punten. 


Een schroale troost: Nuth won ok de finoale tegen Menaldumadeel. t Was gien schande om van de kampioen te verliezen, mor t begon zo mooi. Typisch een geval van ‘Slacht de beer niet, veurdat er schoten is’.


Leneke Struiksma


Mientje:  “Slacht de beer niet veurdat er schoten is!“. 

UIT DE KRANT

Lees ook