Strontbrut (2)

Afbeelding
ik proat plat! doe ok?
Veureg week bennen we begonnen met et verhoal van n boer, die ien t kader van de duurzoamheid (of was t ok om de subsidie te doen) een mestvergister kocht. Een ienstalloatie woar je noast stront ok aander ofval ien bruken konden.
Nou, dat leste, dat begon vanof t allereerste moment al wat tegen te vallen. Omdat er ien Nederland toch nog al wat van die ienstalloatsies bouwd wadden was de vroag noar organisch materioal zo groot dat je der veur betoalen mosten. t Werd n complete nije handel en de priezen gingen met sprongen omhoog.
En deurdat de energiepriezen noar beneden gingen kwam er ok minder geld binnen veur t biogas. Doarnoast bleef er ok nog reststof over, de zogenoamde digestaat. Dat kon as stront bruukt worden, mor dan mos het eerst behandeld worden volgens de mestwet. Dee je dat niet, dan was t ofval en kostte het dik geld om of te voeren.
Gooitzen zucht diep, der was ienderdoad n joar dat alles met zat en dat er der duzend euro aan overhield. Was er der mor nooit aan begonnen. Noa drie joar klapte het dak van de silo noar beneden. Ien de zure omgeving wadden de stoalen balken compleet votvreten. Nog es drie joar loater was t al weer raak. Toen wadden ok alle leidings votkankerd, mosten allemoal vervangen worden. Was n constructiefout zee de verzekering en ze keerden niks uut.
En nou stijt er hier met Riet te janken bij de grote catastrofe die heur overkommen is. Even leden is t gebeurd. Ze zatten rusteg ien e keuken te kovviedrinken en  ieneenent was doar een angstaanjoagende dikke knal. t Was net n schot van n gigantisch kanon. Ze wadden overinne vlogen en hadden mekoar stief vastholden. Vroagen, vroagen, wat gebeurt er……..  Het enege wat er zeggen kin is: “t is hier Riet, t is hier.”  Ze vlogen noar de butendeur…… Wat ze dan zien is met gien pen te beschrieven.
De hiele vergister is ontploft en de stront drift over t hiele hiem. De stank is niet te verdroagen. Alles borrelt en gist, de vieze dampen zie je gewoon de lucht ien goan. Het is één grote chaos, zien gedachten schieten alle kanten uut. Hoe kin dit nou en hoe moet dit nou…..
Hij kin niet overzien hoe of er ooit van die strontbrut ofkommen kin. Leit het aan hum zulf? Het er hum leiden loaten deur verkeerde gevulens? Al hiel lang vuult er dat er as boer aal verder van de natuur ofkomt te stoan. Wat zol t toch mooi weden as t weer gewoon kon. Gewoon, koeien op stal, melken, melk verkopen. Stront over t laand en gewoon weer boeren volgens de natuurleke cirkel zoas de natuur dat zulf iensteld het. Wat zol dat heerlek weden.
“Kom Riet, we goan aan t waark. Eerst de pelitie en de burgemeester bellen. En dan zal we zien dat dizze hiele rötzooi aan kaant komt. Die kloten biovergister gijt bij t old iezer en dan goan we weer gewoon boeren. Gewoon gelukkeg weden hier op ons Grunneger laand.”
Hij recht zien rug, de vastberoaden trek van vroeger komt weer op zien gezicht. Hij slagt zien arm om Riet hin. Hij vuult zien kracht weerom kommen. Wat is er nou belangrieker dan Riet en de kiender. Niks toch? Luustern noar aandern is niks mis met, mor je moeten je nooit drieven loaten deur verkeerde gevulens. En as aandern de hebzucht ien je aansteken, gebruuk dan je verstand. Want as je dat niet doen, dan wordt het letterlek en figuurlek n dikke strontbrut

UIT DE KRANT