Hergebruukte Kerk

Afbeelding
ik proat plat! doe ok?
Met ons Rondje deur Mien Westerkwartier kommen we nou host wekelijks ien n kerkgebouw, dat nauweleks meer as kerk bruukt wordt. Ien e meeste gevallen kriegen de kerken  (Den Horn, Visvliet, Lutjegast) dan een culturele functie, omdat het pand zo biezunder is dat het niet verdwienen mag. Stichting Oude Groninger Kerken het n flink deel van die gebouwen ien bezit en het er een put waark aan om ze ien nette staat te holden. Zeker ien n tied woarien  de grond regelmoateg trilt en vat krigt op de olle sums metersdikke muren.
Mor ien meneg dörp stoan pandjes die hergebruukt bennen en sums een hiele biezundere bestemming kregen hemmen. Ien Pieterziel stijt ‘t Lokaaltje’, een klein gebouwtje wat achteròf aan e Brugstroat woar vroeger kerkt werd en kerkeleke vergoaderingen holden werden. Doarveur gingen de Pieterzielsters deur weer en wiend noar Burum om te kerken. Ze wadden mor wat bliede toen ze ien dit gebouwtje zulf leespreken holden konden. Toen t niet meer bruukt werd as kerk, is t ien gebruuk nommen deur n boer, die hield er zien schoapen bij winterdag ien. Een joar of wat leden het n particulier het gebouwtje kocht en weer ien ere hersteld. t Kin nou weer bruukt worden veur feestjes, trouwerijen en andere bijeenkomsten. De moeite weerd om te bekieken. De veurmoalege Deuperse Kerk van Pieterziel is n dikke eeuw leden al, ien zien geheel, verhuusd noar Griepskerk. Niet alles is overbrocht, mor de veurnoamste onderdelen (kroonluchters, gevelstienen, e.d.) wel. Het gebouw wordt nou bruukt as aula en is ien puike stoat. Doarna het Pieterziel joaren kerkt ien de veurmoalege schoel aan de Lauwersweg. Sinds n poar joar is de gemeente opheven en t pand bevat nou twee woonhuzen.
Ok ien Stroobos-Gerkesklooster zatten ze ruum ien e kerken. Eerst was t veurmoalege brouwhuus van GerkesKlooster, het centrum van e kerkeleke activiteiten. Mor noa de ofscheiding, togen de Strooboskers hielemoal noar de Gereformeerde kerk van Grootegast. Loater kregen ze toestemming om n nij kerkje te bouwen aan de Grunneger Streek ien Stroobos. Mor t Friese Gerkesklooster besloot n eigen kerk te bouwen. De kerken fuseerden loater, mor beide gebouwen die ze ‘Gereformeerde Kerk Gerkesklooster-Stroobos A’ en  ‘Gereformeerde Kerk te Gerkesklooster-Stroobos B’ numden, bennen pas aan t begun van de veurege eeuw vervangen deur de huidege Gereformeerde Kerk. Het kerkje aan de Grunneger Streek is nog goed herkenboar en wordt nou bruukt as garage, met hoge garagedeuren.
De gereformeerde kerk van Sebaldeburen is soamengoan met Grootegast. Ien het kerkgebouw van Sebaldeburen kin je tegenwoordig holten speulgoed kopen. Ien Doezum binnen 2 kerkeleke gebouwen bruukt deur bandenhandel Froentjes. Eén as opslagruumte en ien de andere het joaren de handel en montage zitten. Tegenwoordeg binnen beiden ien particulier gebruuk. Ien veul dörpen had de Hervormde kerk ok n evangelisatie gebouw. Was de hoofdkerk orthodox dan was het gebouw vrijzinnig. Nim Opende, woar de hoofdkerk orthodox was en het gebouw de fraaie noam ‘Gebouw ter Verspreiding van de Vrijzinnnige gedachte’ had. Het is nou het gebouw woar de toneelvereniging en de zang uutvoering hemmen en woar vergoaderingen holden worden. Ien Griepskerk was t gebouwtje orthodox en tot ver ien e veurege eeuw zatten de mannen en de vrouwen elk aan n kaant van t gangpad. Hier was gien consistorie bij, zodat de evangelist en de kerkeroad uut het huus der noast kommen mosten.
Hiel wat kerkgebouwen binnen vot, zoas.de Opender kerk van Gereformeerd vrijgemoakten, die ofbraand is. Ok binnen der kerken ofbroken. t Plak van e gereformeerde kerk ien Grootegast werd iennommen deur de Rabobank en weer vervangen deur n appartementencomplex woar o.a. de  Aldi ien zit.
Kornhorn ston altied bekend as het dörp met drie kerken en gien kroeg. Een kroeg is der nog altied niet. Wel n prachteg dörpshuus met n kroegfunctie. Ien hiel korte tied is der van drie nog mor één over. De beide andere gebouwen wachten nog op een nije bestemming.
Olle kerkgebouwen bennen voak prachteg en we verboazen ons steeds weer over de geweldege akoestiek en de biezundere sfeer. Kiek es op de webstee https://www.groningerkerken.nl om een iendruk te kriegen van t rieke bezit. Oh ja, ze hemmen ok n pong veur de collecte. En je kinnen vanzulf donateur worden.

UIT DE KRANT