‘t Malijkse Pad

Afbeelding
ik proat plat! doe ok?
We kregen een gedicht van Arjen Boswijk opstuurd over t Malijkse Pad, woarveur dank! Alie de Vries het t omtoald noar t Westeketiers en Henk Wierenga schrift over de historie van t pad.
Niet elkeneen die een wandeling moakt over t Malijkse pad het ien de goaten dat er over een biezunder pad lopt. Het is noamelijk één van de oldste poaden van Nederland.  Hiel vroeger was het de verbiending  tussen Tolbert en de Friese grens.
Vanòf Tolbert tot aan de Halbe Wiersmaweg was t vroeger het Holmer pad. Dit is heden tendoage niet meer terug te viennen. Ien de joaren 2007- 2010 is der deur een commissie nog probeert om dit pad net zo aan te pakken as het Malijkse pad ien de gemeente Moarum. Het onderzoeksrapport van de G. Hadders”Voorheen het Holmerpad op weg naar een tweede leven?”  gaf aan dat  het pad deel uutmoakte van “ een belangrijk , nog deels bestaand, cultuurhistorisch element in het landschap dat laat zien hoe in vroegere tijden met de elementen en de ontwikkeling in het gebied werd omgegaan”, het de teloorgang niet veurkommen kent.
De rest van het pad is deur de gemeente Moarum zunder rapport wel ien orde moakt. Het hiet nou allennig niet meer over de hiele lengte het Malijkse Pad, mor rekend vanof  Moarum: Dorpshuisstraat,  Malijkse pad, Oude weg en as leste t Pad De noam Malijk komt van de gelijknoamige buurtschap ten oosten van Moarum. (made = weide, hooiland: -lijk  = achtervoegsel met de betekenis ‘van’, dus Madelyks/Malyks is: van de Made(n) ).
Langs t pad stonnen grote heerden (boerderijen) en woar vroeger de Renkemaheerd en het Frima Steenhuus ston, moet volgens zeggen een hiele grote iekenboom stoan hemmen. Onder die boom zollen de buurrechters hun eed oaflijt hemmen.
Al joaren is het pad geliefd bij wandeloars en voak beschreven. Ien 1910 schreef C. Reijentjes over de ”kunstweg” om bij het pad te kommen: “Het geheele terrein is rijk aan natuurschoon en behoort ongetwijfeld tot een der fraaiste streken van onze provincie. In bevallige kronkelingen slingert de kunstweg zich door boschrijk oord en in den zomer kan men dan ook heel vaak plezierreizigers in open rijtuigen van soms onmoogelijke grootte op zijn weg ontmoeten”.  Van de grote heidevelden die eerder ien de  omgeving van Marum te viennen warren schreef hij: “Van deze voormalige heidevelden zijn thans groote stukken ontgonnen en toonen wat noeste vlijt en kapitaal vermag”.
Mor ok ien dizze tied wordt der veul over t Pad schreven ien vlogs, blogs en filmkes op youtube. As veurbeeld uut e weblog van catthysplace van februoari. Het begunt met de constatering dat het Holmerpad niet meer bestijt omdat het recht van overpad niet meer gebruukt wordt. Vervolgens vertelt ze hoe dat ien Engeland gijt. Doar lopt elk joar een lid van een vereniging met een notoaris over de poaden die driegen te verdwienen. Zo wordt het recht van overpad notarieel vastlijt. Misschien ok wat veur onze omgeving? Vervolgens vertelt ze over wat ze allemoal zag, zoas t bordje met e tekst van Egge Wieringa;
,t Achterpad
veur  elk ‘aner verhoal
t Dut je wat
en doarom kommen ze hier al’moal
 
Ze is lyrisch over het landschap, dat ze omschrift as:”een zeventiende-eeuws tafereel van Jan van Goyen of Philips Koninck”.
 
Over et historische Malykse pad - Arjen Boswijk (vertoald deur Alie de Vries)
We lopen van Moarum noar noordelek Nuus over t Malykse pad een oer-olle verbinding veur onze voeten deur t veen over n dekzandrug noar Tolbert
Een markante verdwenen iek markeerde t plak woar ploatseleke rechters de eed ofleiden ien veurege eeuwen langs n swetsloot
Van Pierswiek noar Holtropswiek niet gehiel toevalleg de noam van mien opa uut Moarum as de weg van t holt veur timmerman Gjaltemoa
Dan vlak veur Coendersbörg lopen we noar Olleweg langs t Iwemoa Steenhuus met reusachtege rode beuk dan stopt et pad van Malyk en holden onze voeten stil

UIT DE KRANT