Gemeente Westerkwartier kiest voor passende zorgverzekering voor inwoners

Gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER - Inwoners die gebruik maken van de gemeentepolis krijgen aan het eind van 2024 een brief van de gemeente. In deze brief wordt uitgelegd hoe inwoners een passende zorgverzekering kunnen afsluiten en hoe ze daarbij hulp kunnen krijgen van de gemeente.

Zorgverzekering
De gemeente adviseert haar inwoners om te kiezen voor een passende zorgverzekering. Dit doet zij door een digitale zorgverzekeringscheck via de VoorzieningenWijzer aan te bieden. (https://zorgadvies.devoorzieningenwijzer.nl/?gemeente=westerkwartier). Deze check vergelijkt alle zorgverzekeringen, inclusief de gemeentepolis die de gemeente zelf aanbiedt. Inwoners kunnen deze check zelf doen. Er is ook ondersteuning mogelijk voor inwoners die hulp wensen bij het doen van de check.

Wethouder Richard Lamberst: ‘Het is belangrijk  dat inwoners zich voor de zorgverzekering passend verzekeren. Een verzekering is passend als deze niet teveel en niet te weinig verzekert. Hierbij is ook aandacht voor de hoogte van de premie voor de inwoner.  We zien dat in het Westerkwartier onze gemeentepolis slechts voor een kleine doelgroep de meest passende zorgverzekering is. Daarom zetten we in op – ondersteuning bij - de best passende zorgverzekering voor inwoners.’

Gemeentepolis voor minima
De gemeentepolis voor minima blijft bestaan. In 2026 evalueert de gemeente opnieuw het gebruik van deze polis.

UIT DE KRANT