Kwaliteit beheer en onderhoud openbaar groen op koers in Westerkwartier

Gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER - In 2021 stelde de Gemeenteraad Westerkwartier een kwaliteitsvisie vast. Een onderdeel daarvan betreft het beheer en het onderhoud van het openbare groen, dat de gemeente rijk is. Om te kunnen beoordelen of de gestelde doelen zijn behaald, wordt periodiek een zogenaamde schouw uitgevoerd. Dit jaar gebeurde dat drie keer, te weten in de maanden mei, juli en september. De schouwen werden uitgevoerd door een extern bureau en eigen medewerkers. Per dorp werd twee locaties bezocht en beoordeeld. Uit een opgesteld rapport blijkt dat de gemeente Westerkwartier goed op koers ligt met zowel de kwaliteit als het onderhoud van het openbaar groen. De kwaliteit lijkt ten opzichte van vorige jaren te zijn toegenomen en dat is in lijn met de doelstelling van de gemeente om de groenvoorziening op een hoog kwaliteitsniveau te brengen. Met het beschikbaar stellen van extra geld moet de gemeente in 2025 de doelen uit de kwaliteitsvisie hebben bereikt. Verantwoordelijk wethouder Harry Stomphorst is ingenomen met de resultaten. Hij benadrukt dat een schouw altijd een momentopname is en dat met name door weersinvloeden de staat van het groen aan verandering onderhevig kan zijn. Hij verwoordde het verder als volgt: ‘We hebben dit jaar de doelen uit de kwaliteitsvisie gehaald. Het extra geld voor de groenvoorziening hebben we op een adequate manier ingezet en dat werpt zijn vruchten af. We mogen dik tevreden zijn.’ De wethouder complimenteerde de circa 180 medewerkers van de gemeentelijke buitendienst met het geleverde werk, dat tot genoemd resultaat heeft geleid. 

UIT DE KRANT