Kwaliteit beheer en onderhoud openbaar groen op koers

Gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER - Gemeente Westerkwartier heeft het onderhoud en de technische staat van het openbare groen in de buitenruimte bekeken en beoordeeld. In 2023 vonden drie schouwen plaats: in mei, juli en september. Een extern bureau en eigen medewerkers voerden de schouwen uit. Per dorp per schouw bezochten zij twee locaties. Alle schouwresultaten staan in een rapport. Hieruit blijkt, dat de gemeente goed op koers ligt met de kwaliteit van het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

De totale indruk is, dat de kwaliteit van het openbare groen in 2023 hoger is dan in 2022 en 2020. Gemiddeld is de score op de verzorging en de technische staat van het groen op basis- of hoog kwaliteitsniveau. De gemeente is hiermee goed op weg naar het behalen van de doelen in de kwaliteitsvisie.

Kwaliteitsvisie

De schouw van het openbare groen maakt onderdeel uit van de kwaliteitsvisie. De raad heeft deze visie in 2021 vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente het groenonderhoud voor een groot deel op een basisniveau uitvoert. Dit niveau is te vergelijken met een voldoende tot ruim voldoende. In centra van dorpen, langs de hoofdwegen en in woongebieden wil de gemeente de verzorging op een hoog kwaliteitsniveau brengen. In 2025 moet de gemeente de doelen uit de kwaliteitsvisie hebben bereikt.

Extra geld

Tot en met 2025 is extra geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van het openbare groen. Verantwoordelijk wethouder Harry Stomphorst over de resultaten: “Voor het jaar 2023 hebben we de doelen uit de kwaliteitsvisie gehaald. Het extra geld voor het groen dat voor dit jaar beschikbaar was, hebben we op een adequate manier ingezet. En dat werpt zijn vruchten af. Onze buitendienst levert goed werk. Daar ben ik blij om. Met dit resultaat mogen we dik tevreden zijn.”

UIT DE KRANT