Geertje Dijkstra-Jacobi keert terug in de politiek

Afbeelding
Gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier zal binnenkort een bekend gezicht terugzien in de politieke arena. Geertje Dijkstra-Jacobi, voormalig wethouder in de gemeente Westerkwartier en jarenlang raadslid in de gemeente Zuidhorn, keert terug naar de lokale politiek. Dijkstra-Jacobi zal niet opnieuw onderdeel uitmaken van VZ Westerkwartier, maar zal een eenmansfractie vormen genaamd ‘Lijst Dijkstra-Jacobi’. Ze wordt geïnstalleerd in de raadsvergadering van woensdag13 december om 19.30 uur.

Dijkstra-Jacobi is voor de herindeling van de gemeente Westerkwartier ruim 10 jaar raadslid geweest in Zuidhorn. In het begin vervulde zij haar politieke rol namens de VVD. Na de herindeling is ze vier jaar wethouder geweest in de gemeente Westerkwartier namens VZ Westerkwartier. Dijkstra-Jacobi geeft aan dat de communicatie vanuit de fractievoorzitter, Ytsen van der Velde het laatste jaar lastig verliep en dat een nieuwe periode als wethouder haar door VZ niet werd gegund, maar dat ze haar periode in de fractie grotendeels als een prima tijd ervaarde. ‘VZ had een zeer grote lijst,’ vertelt Dijkstra-Jacobi. ‘Ik stond daarbij op nummer 45. Veel mensen kruisen vaak gewoon het bovenste vakje aan in het stemhokje. Desondanks kwam bij de uitslag naar voren dat ik zeer veel voorkeursstemmen had gekregen en dat is toch wel bijzonder op zo’n grote lijst. Het betekent dat mensen bewust op mij hebben gestemd en ik hoop dat de mensen uit het Westerkwartier me opnieuw weer weten te vinden.’ Dijkstra-Jacobi erkent het gewicht van deze voorkeursstemmen en is vastbesloten om deze steun niet te beschamen. De oud-wethouder zal raadslid Richard Lamberst opvolgen. Lamberst heeft besloten zijn periode in de raad te beëindigen vanwege een verhuizing, maar zal de komende maanden fungeren als waarnemend wethouder. Hij vervangt Marjan Sijperda, die wegens ziekte langere tijd afwezig is. Dijkstra-Jacobi belandde destijds op plek 6 in de gemeenteraad. Wanneer er een vacature beschikbaar komt in de gemeenteraad wordt de eerstvolgende op de lijst gevraagd of hij of zij deze positie wil innemen. In dit geval was Dijkstra-Jacobi de eerstvolgende op de lijst. Ze heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. Een zetel is in dit geval gekoppeld aan de persoon en niet aan de partij. Hierbij kon Dijkstra-Jacobi als eenmansfractie terugkeren in de raad. Dijkstra-Jacobi: ‘Ik had er niet op gerekend dat er een raadszetel vrij zou komen in deze periode en moest er wel even over nadenken of ik terug wilde keren. Je moet namelijk een afweging maken, niet alleen voor jezelf, maar ook over wat het doet met je omgeving. Veel inwoners, ondernemers en agrariërs in de gemeente gaven aan dat ik het wel moest doen en daarbij dacht ik dan ook terug aan al die voorkeursstemmen. Ik neem het erg serieus dat velen mij toentertijd wisten te vinden en bewust op me hebben gestemd. Ik neem daarom graag mijn verantwoordelijkheid en keer terug in de raad. Dit is wie ik ben en dit is hoe ik ben, ik neem het serieus. Ik wil hen laten zien dat ze niet voor niets gestemd hebben. En ik zal mijn eigen DNA meenemen naar de raad.’

Dijkstra-Jacobi zal haar rol weer als vanouds oppakken en wil daarbij dicht bij haarzelf blijven. ‘Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Daarbij zal mijn rol als raadslid natuurlijk kaderstellend en controlerend zijn. Ik vind dat het raadslidmaatschap een rol is die ook goed bij mij past. Al beviel het wethouderschap mij ook goed. Ik heb van huis uit een agrarische achtergrond en heb vanaf mijn schooltijd altijd fulltime in het bedrijfsleven gewerkt, totdat ik vier jaar fulltime wethouder mocht zijn. Al met al kijk ik er naar uit om weer als raadslid in deze gemeente aan de slag te kunnen gaan. Ik probeer er te zijn voor alle inwoners van het Westerkwartier.’ De oud-wethouder benadrukt dat ze er alles aan zal doen om aan de verwachtingen te voldoen, maar dat ze ook weet dat ze minder invloed heeft als eenmansfractie. ‘De gemeenteraad van het Westerkwartier bestaat uit 33 raadsleden en ik ben natuurlijk maar alleen. Ik laat het op me afkomen. En zal doen wat ik kan doen. Het is belangrijk om rustig en beheerst over zaken na te denken, anders struikel je. We zullen zien hoe het ervoor staat over twee jaar bij de volgende verkiezingen. Woensdag 13 december word ik om 19.30 uur geïnstalleerd in het gemeentehuis van Zuidhorn.’

Reactie Ytsen van der Velde

Ytsen van der Velde herkent zich niet in de stroeve communicatie tussen hem en Dijkstra-Jacobi. ‘Ik kan het me niet voorstellen. Ik heb onze gesprekken altijd als vrolijk en gezellig ervaren. Ook kan ik het me niet voorstellen dat zij het gevoel heeft dat we haar het wethouderschap als VZ niet gunden. We hebben in de fractie erg enthousiast samengewerkt. Voor mijn gevoel is het stuk gelopen bij het coalitieakkoord en de verdeling van de portefeuilles. Iedereen was akkoord, maar zij kon zich er de volgende dag toch niet in vinden. We spreken binnen de fractie van veel waardering voor de vele dingen die zij voor VZ heeft gedaan. Het realiseren van de vangrail bij het Van Starkenborghkanaal is daar een goed voorbeeld van.’

UIT DE KRANT