Poldermodel

Gemeente Westerkwartier

Het was een zware bevalling, de winkeltijdenverordening. En dat is niet verwonderlijk, want wat het college ook zou besluiten -of opnemen in het coalitieakkoord-, het zou nooit naar ieders wens zijn. Het was wachten op de eerste ondernemer buiten de voormalige gemeente Leek die zijn of haar ‘rechtsgelijkheid’ zou claimen. Het was ook wachten op de eerste ontevreden gezichten in de gemeenteraad, onder de inwoners en de ondernemers. Veel mensen hebben zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen november uitgesproken tégen de zondagopenstelling van winkels. Anders kan de uitslag van –vooral- de ChristenUnie niet worden geïnterpreteerd. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen profileerde de partij zich als een fervent voorstander van de zondagsrust. Het werd -al dan niet opgedrongen door de media- een stokpaardje van de ChristenUnie dat zich daarmee wist te onderscheiden. Het leverde de ChristenUnie een zetel meer op dan het CDA. Veel inwoners spraken hun voorkeur uit voor de zondagsrust en stemden dus tegen de openstelling. Tevergeefs zo blijkt nu, want eenmaal in de coalitie kon de ChristenUnie niet anders dan over hun eigen schaduw heen stappen en de zondagopenstelling bespreekbaar maken. Dat diende te gebeuren met de grootst mogelijke zorg en voorzichtigheid, was het besef van de fijngevoeligheid daar bij de voornaamste coalitiepartner VZ Westerkwartier. Deze partij is groot voorstander van de zondagopenstelling en heeft zich daar óók duidelijk over uitgesproken. Dat mag ruimer en met veel minder beperkingen, luidde hun devies in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Eenmaal op elkaar aangewezen moesten beide partijen ruimhartig naar elkaar toe bewegen.

Inmiddels is de winkeltijdenverordening een feit. Met stoom en kokend water is deze binnen anderhalve maand voorgelegd aan de raad. Een compromis waar vooral de ChristenUnie flink wat heeft moeten wegslikken. Want van ‘dicht’ naar ‘open’ is verreweg de grootste stap. Wel heeft de partij voor elkaar gekregen dat in plaats van de huidige twaalf koopzondagen van Leek er nu zes mogelijkheden zijn. Het is een poldermodel waar vooral in Leek met verontwaardiging op is gereageerd. Daar waar in de drie overige voormalige gemeenten de nieuwe verordening een verruiming van de regels is, betekent het voor de Leekster ondernemers een versmalling. Van deze ondernemers wordt iets afgepakt. Namelijk zes koopzondagen én een uur per zondag, want supermarkten mogen straks open tot 17.00 uur in plaats van de huidige sluitingstijd van 18.00 uur. De ontheffing die aangevraagd kan worden verlicht de pijn voor 2019, maar vanaf 2020 moet ook Leek zich gaan conformeren aan de geldende regels van het hele Westerkwartier. Voor zolang als het duurt natuurlijk. Want om een ondernemersvriendelijke gemeente  te zijn zal de gemeente Westerkwartier haar ondernemers een gelijk speelveld moeten bieden met in ieder geval de concurrerende ondernemers in omliggende gemeenten. En daarvoor schiet dit poldermodel simpelweg te kort. Al lijkt het nu nog de gulden middenweg.


Meediscussiëren? Laat het weten op Twitter @richardlamberst.

UIT DE KRANT

Lees ook