Rechtlijnig

Gemeente Westerkwartier

En toen besloot de Spar in Aduard om afgelopen zondag toch maar de deuren gesloten te houden in afwachting van de nieuwe verordening die de zondagopenstelling mogelijk maakt. De afgelopen weken nam Spar-ondernemer De Groot (al dan niet terecht) een loopje met de geldende verordening en besloot om per direct op zondag open te gaan. Niet eens onlogisch met een mega-Jumbo op steenworp afstand die al tijden op de zondagen veel winkelend publiek vanuit Aduard richting Reitdiephaven trekt. Het leverde De Groot een ‘goed gesprek’ op met wethouder Elly Pastoor. En twee verhalen. Daar waar de wethouder en de gemeente spreken van een gesprek waarin is benadrukt dat een goede verstandhouding tussen ondernemer en gemeente belangrijk is, spreekt de Spar-ondernemer van een intimiderende aangelegenheid. Het zal de interpretatie van beide kanten zijn die zorgen voor twee lezingen. Waar geen onduidelijkheid over is, is de vastgestelde dwangsom van duizend euro. Deze werd als een dreigend zwaard boven het hoofd van de supermarkteigenaar gehangen om hem te dwingen de deuren gesloten te houden, zoals de huidige regels in de voormalige gemeente Zuidhorn voorschrijven. ‘Aanmoedigingen’ van collega-ondernemers ten spijt, die geld wilden lappen om de boete te voldoen, besloot De Groot om eieren voor zijn geld te kiezen. Om toch maar niet de situatie te laten escaleren en alles op de spits te drijven. “Bovendien gun ik de gemeente die duizend euro niet”, liet hij optekenen in de media. Het is de weg van de minste weerstand. En misschien ook wel de verstandigste weg om te bewandelen. Wel jammer is dat het zo gemakkelijk opgelost had kunnen worden. Of liever; voorkomen. Met VZ Westerkwartier en de PvdA als duidelijke voorstanders van de zondagopenstelling in de coalitie, had de motie van de oppositie (om niet te handhaven) het moeiteloos kunnen halen. Dat had een behoorlijk aantal ambtelijke uren, problemen én gezichtsverlies gescheeld.


Want dat laatste is natuurlijk wat er is gebeurd en wat blijft hangen in het geheugen. We zijn amper anderhalve maand onderweg en er liggen inmiddels twee stevige hoofdpijndossiers op tafel. De problemen rondom de zondagopenstelling die voorkomen hadden kunnen worden door alvast voor te sorteren op wat onvermijdelijk gáát komen. Eén motie had een einde aan de discussie gemaakt. Aan de andere kant, regels zijn regels. Zo is het ook. Als het college net zo rechtlijnig blijft optreden in Niehove kan boer Hans van der Helm de graafmachine alvast uit de schuur halen. Dan is men snel klaar met het andere hoofdpijndossier. Want of de sloot op het terrein van Van der Helm nu moedwillig is dichtgegooid of natuurlijk dichtgegroeid, regels zijn regels. En die zijn er om te handhaven. Zeker in het rechtlijnige Westerkwartier.


Meediscussiëren? Laat het weten op Twitter @richardlamberst.

UIT DE KRANT