Dichtbij in de dorpen

Gemeente Westerkwartier

Zo gemakkelijk is het allemaal niet. Vier gemeenten samenvoegen en toch streven naar ‘dichtbij’, zoals de D in het DNA van de gemeente Westerkwartier voorschrijft. Sterker nog, schaalvergroting en dichterbij komen staan feitelijk haaks op elkaar. Probeert u eens een voorbeeld te vinden, ergens in de wereld, waar een organisatie groter is geworden en toch dichterbij is gekomen en persoonlijk is gebleven. Er wacht de gemeente Westerkwartier een flinke uitdaging om daad bij het D-woord te voegen. Toch is er een flinke stap in –naar mijn mening- de juiste richting gezet. Dorpswethouders en leefbaarheidsfunctionarissen moeten contact maken én houden met de 41 dorpen in de nieuwe gemeente. Zij zijn het aanspreekpunt voor het dorp en vormen het scharnierpunt tussen de inwoners van een dorp en de gemeentelijke organisatie.

Ik geef toe, als inwoner van Niezijl was ik best heel benieuwd naar ‘onze’ dorpswethouder. Zou de gemeente het ‘dichtbij’ houden en Niezijl toewijzen aan de Grijpskerker wethouder Geert Dijkstra-Jacobi? Nee, bleek afgelopen week het antwoord. Er is gekozen om de dorpen zo te verdelen dat de vier wethouders geen hoofdkernen onder zich hebben waar zij wonen of raadslid dan wel wethouder zijn geweest. Geen dorp Zuidhorn voor Bert Nederveen, wel Leek. Niet Elly Pastoor of Hielke Westra hebben dorp Grootegast onder zich, maar Geertje Dijkstra-Jacobi. En Niezijl? ‘Wij’ hebben Bert Nederveen gekregen en dat is uiteraard prima! Wees welkom, Bert. En niet alleen voor officiële aangelegenheden. De deuren draaien in dit dorp ook naar binnen als er niet direct iets te vieren is. Al geldt dat voor de meeste dorpen in het Westerkwartier. Bij de verdeling is voorts rekening gehouden met het aantal dorpen per wethouder, het inwonertal en de geografische ligging.


Nog voor de zomer zullen de wethouders hun dorpen bezoeken. Dat gebeurt in een rap tempo, waarbij de wethouders op één avond drie dorpen bezoeken. Daar wordt kennis gemaakt met de verenigingen van dorpsbelangen. Met uitzondering van de dorpen Zuidhorn en Leek, die geen vereniging van dorpsbelangen hebben en waar gezocht wordt naar een andere opzet. Als bestuur van Dorpsbelangen Niezijl kijken we uit naar de kennismaking met onze dorpswethouder Nederveen. Wel ligt hier een gevaar op de loer. Alhoewel in de meeste dorpen de plaatselijke dorpsbelangen veel leden hebben en op de steun van de inwoners kunnen rekenen, is een dorpsbelangenverenigingen niet per definitie de enige spreekbuis van een dorp. Veel dorpen hebben ook een Oranjevereniging, een dorpshuisbestuur, spelweekorganisatie en vele andere verenigingen. Dus beste dorpswethouders en leefbaarheidsadviseurs, maak zeker kennis met alle dorpsbelangenverenigingen, maar denk alstublieft niet dat u daarmee een dorp hebt ‘afgedicht’. Er is meer. ‘Dichtbij’ houdt niet op na een gesprek met dorpsbelangen. Daar vindt u slechts de sleutel van een dorp.


Meediscussiëren? Laat het weten op Twitter @richardlamberst.

UIT DE KRANT