Broedende kippen

Gemeente Westerkwartier
Ook vanaf deze plek allereerst de felicitaties richting de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. VZ Westerkwartier heeft het belang van geografische spreiding bewezen door in bijna elk dorp een kandidaat raadslid op de lijst te zetten. Gemeenteraadsverkiezingen zijn –bijna- partij overstijgend. Want wie weet nu beter wat er leeft in jouw dorp dan een dorpsgenoot? En of deze nu op de lijst van ChristenUnie of D66 staat maakt niet uit. De VZ-formule heeft zich uitbetaald. Net als de ChristenUnie-campagne succesvol is geweest. Heldere standpunten, standvastig, open en eerlijk. Als er zoiets bestaat als een hoeksteen van de samenleving, dan is CU dat. Compleet met vaderlijk toezicht op de geldende normen en waarden. Het resultaat van CDA kan geen winst worden genoemd. Wel is CDA de ultieme verbinder tussen de eerder genoemde twee partijen. De tegenvallende uitslag ten spijt lijkt een coalitie zonder CDA een onmogelijke opgave. Winst was er wel voor GroenLinks, al biedt dat voor de groenen geen enkele zekerheid. Natuurlijk zal GroenLinks een uitnodiging ontvangen en aanschuiven bij de coalitiebesprekingen. Daarbij nemen zij echter ook een wensenlijstje mee. Vol klimaatgerelateerde thema’s en –het zal u niet verbazen- die kosten geld. Veel geld. En laat dat nu net iets zijn dat in het Westerkwartier niet tegen de plinten opspat. Het klinkt onaardig, maar het is wel de realiteit: GroenLinks is prima inwisselbaar voor elke andere partij. Immers, met VZ, CU en CDA is er al een raadsmeerderheid. De vierde partij is er vooral om te zorgen dat er bij het minste of geringste geen wethouders weggestuurd worden of dat er goede raadsvoorstellen sneuvelen bij het stemmen. Een slot op de deur zodat raadsleden van coalitiepartijen niet met kotsbakjes op schoot hoeven te zitten bij raadsvergaderingen, omdat er anders problemen zouden kunnen ontstaan. Bij zo’n rol passen geen grote en dure wenslijstjes. Bovendien vermoed ik dat de Partij voor Veiligheid en Zorg ook kijkt naar de PvdA. Twee jaar geleden reageerden Van der Velde en consorten als door de adder gebeten op de komst van PvdA-wethouder Elly Pastoor naar Grootegast. Zij volgde Kor de Wagt op die overleed aan longkanker. Opvolging was niet nodig, stelde VZ. Die mening is inmiddels bijgedraaid. Meerdere malen mocht Pastoor de complimenten ontvangen vanuit de raad, waarbij ook VZ zich niet onbetuigd heeft gelaten. De weerstand is gebroken nadat Elly Pastoor haar waarde heeft bewezen. Het vermoeden rijst bij ondergetekende dat Ytsen van der Velde de PvdA graag aan tafel ziet. Al was het alleen maar om Elly Pastoor te kunnen verwelkomen in het college waarvoor VZ het eerste initiatief heeft.
Natuurlijk wordt een coalitie niet gevormd in de media. Burgemeester én hoofd stembureau Berend Hoekstra refereerde er vrijdagmiddag al aan tijdens het duidingsdebat. Bij de collega’s was al een mooie voorzet gegeven op de coalitievorming. Logisch, want journalisten mogen scherp opiniëren. Maar het laatste woord is natuurlijk aan de broedende kippen achter de deuren. Het is aan hen om de laatste bruggen te bouwen en de kleine verschillen op te lossen. Wel of niet winkelen op zondag? Een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal of een extra brug bij Gaarkeuken? Windmolens in het Middag-Humsterland om de klimaatdoelstellingen te halen? De armoedegrens omhoog van 120 naar 130 procent om meer regelingen toegankelijk te maken voor mensen met een smalle beurs? Binnenkort zien we wat er uit de onderhandelingen is gevloeid en wat het resultaat is van de gemeenteraadsverkiezingen voor de toekomstige gemeente Westerkwartier.
Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst! Mail: richardlamberst@media-totaal.nl.

UIT DE KRANT

Lees ook