Gemeente en Gebiedscoöperatie geven startsein voor Voedselakkoord Westerkwartier

Afbeelding
geen categorie

NIEZIJL/STREEK – Op dinsdag 16 juni hebben de gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier het startsein gegeven voor het opstellen van een Voedselakkoord in het Westerkwartier. Wethouder Elly en Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier) vertelden op het agrarische bedrijf van Rolf Rozema in Niezijl over het Voedselakkoord.
Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier en wethouder Elly Pastoor een belangrijk thema. “Voedsel is voor jong en oud noodzakelijk om gezond en in leven te blijven. De voedselketen is bovendien een belangrijk onderdeel van de economie (van boer tot consument) en daarin moeten we veel bewuster worden waar ons voedsel vandaan komt. Dat gaat niet alleen over voedselkilometers maar ook over educatie en beleving. Zo zorgt voedsel voor leefplezier en verbinding; voedsel is een bouwsteen voor samenleven. Kortom, voedsel is voor iedereen belangrijk! Wij zijn in de gemeente al een aantal jaren bezig met iets wat in Europa gestalte moet krijgen: Het ontwikkelen/herstellen van lokale infrastructuren voor voedselproductie, voedselverwerking, voedselconsumptie en profilering van plattelandsgemeenschappen. Ik ben er trots op bij dat wij met onze geïntegreerde aanpak van onderop willen komen tot een voedselakkoord. Vanuit de samenleving opgesteld en niet door de overheid opgelegd. Daarom wil de gemeente Westerkwartier met de mensen met passie voor voedsel in gesprek. Een voedselakkoord voor het Westerkwartier waarin we samen de speerpunten bepalen en hier vervolgens ook samen uitvoering aan gaan geven”. Tijdens het proces halen de betrokkenen de uitdagingen, prioriteiten, leerpunten en knelpunten op binnen het domein voedsel. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen bijvoorbeeld: voedingszorg, transport, duurzaamheid, onderwijs, verdienmodellen, teeltmethodes, moestuinen, restaurants en buurtsupers. De gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier willen de kansen van voedsel benutten en de schadelijke impact verminderen. Dat is de basis van het Voedselakkoord. Oftewel, het Voedselakkoord Westerkwartier is het gezamenlijk zaaien zodat er op structurele basis geoogst kan worden door alle betrokkenen.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier zal dit proces organisatorisch op zich nemen. Het doel van de Gebiedscoöperatie is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier, door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied. Bergsma vult het verhaal van Pastoor aan en benadrukt het belang van regionale ketens. “De Gebiedscoöperatie is bij uitstek de geschikte partner om dit proces te ondersteunen. Er gebeurt al veel, maar te versplinterd. Je ziet vaak dat zaken georganiseerd worden voor een klein deel van de voedselketen, bijvoorbeeld of de boer of de consument. Heel goed van de gemeente Westerkwartier dat ze de gehele keten willen betrekken, inclusief zorg, onderwijs en de inwoners. Daarbij zorgt ook ons Europese samenwerkingsproject Reframe voor een mooie bijdrage binnen het Voedselakkoord” aldus Hans Bergsma.

Om goed in kaart te brengen welke partijen, personen, programma’s en projecten er zijn en met welke uitdagingen zij zitten, organiseren de gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie twee kennismakingsavonden op 1 en 3 september. Uiteraard worden de bijeenkomsten georganiseerd volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen. Verdere informatie hierover is te vinden op www.voedselakkoord.nu. Vanuit de Kennismakingsavonden ontstaan kernthema’s. Deze kernthema’s worden verder uitgewerkt in drie bijeenkomsten, ook wel ‘Kooksessies’. Na de laatste Kooksessie wil men een gezamenlijk akkoord ondertekenen.

UIT DE KRANT

Lees ook