Raad ziet nog geen heil in kunstgrasvelden

|
| Foto: |
geen categorie

BUITENPOST – Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen heeft afgelopen week tegen een voorstel van Gemeentebelangen Achtkarspelen gestemd om direct geld beschikbaar te stellen voor vier kunstgrasvelden in de gemeente. Volgens de raadsleden is het plan onvoldoende onderbouwd. Zij nemen liever een beslissing bij de behandeling van de kadernota, later dit jaar.

Het voorstel tot het beschikbaar stellen van de gelden kwam aan de orde tijdens het bespreken van de jaarrekening van de gemeente. Raadsleden van de PvdA en het GBA willen graag een deel van dit geld uittrekken voor de aanleg van kunstgrasvelden. Het zorgde voor verbaasde gezichten bij de overige raadsleden. Zij wilden een dergelijk plan pas bespreken tijdens de behandeling van de kadernota. “We hadden afgesproken dat we eerst naar een totaalplaatje gaan kijken,” zei Sietse Miedema (CDA). Sjoerd Groenhof (FNP) vulde hem aan: “Zonder onderbouwing kan dit echt niet. Dit is populistisch.”

Postma was het hier niet mee eens. Zij zei de reacties wel verwacht te hebben, maar wil nu actie zien omdat de verenigingen volgens haar in grote nood verkeren. Als het aan haar partij ligt, komt er geld beschikbaar voor de aanleg van de velden in Buitenpost en Harkema en de nieuwbouw van het zwembad in Buitenpost. Hierbij merkte Tjibbe Brinkman (FNP) op dat het kunstgrasveld in Twijzel vergeten werd. Een dorp dat volgens hem al het langst om de aanleg van het veld vraagt. Volgens Postma was dit een bewuste keuze, omdat volgens haar de nood in de andere dorpen groter is.

Ook het college van burgemeester en wethouders ging niet mee in de plannen. Zij wil pas bij de kadernota de raad een volledig voorstel voorleggen. De PvdA besloot daarop haar amendement niet in stemming te brengen. Het GBA wilde de druk wel opvoeren. De partij stelde daarom een motie van vrijwel gelijke strekking op om het college aan het werk te zetten. Zij eiste daarin vier kunstgrasvelden: twee in Buitenpost, één in Twijzel en één in Harkema. Deze motie haalde het dus niet. Binnenkort willen de overige raadsleden wel praten over de financiering van de velden. Verwacht wordt dat dan geld beschikbaar komt voor het zwembad in Buitenpost en een aantal kunstgrasvelden.

|

UIT DE KRANT