Maar liefst negen lintjes in Achtkarspelen

|||
||| Foto: |||
geen categorie

BUITENPOST – De meeste lintjes van de regio werden vrijdagochtend uitgereikt in Achtkarspelen. Als eerste Bouke Baron uit Surhuisterveen. Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn actieve inzet voor het kerkelijk leven, de humanitaire hulp en de Ondernemersvereniging Handel & Industrie Surhuisterveen. Binnen de kerk vervulde hij verschillende functies, zo was hij ouderling en penningmeester en vervulde hij een belangrijke rol binnen de opbouwende fase van de jonge kerkgemeenschap. Daarnaast was hij tien jaar lang bestuurslid/vicevoorzitter van de Ondernemersvereniging Handel & Industrie Surhuisterveen. De heer Baron heeft tevens een jaar lang het voorzitterschap van de Stichting Survento op zich genomen. Sinds 2007 is hij voorzitter van de Stichting Pikulan. Zij creëren kansen voor mensen in Indonesië. Mevrouw Binke Storm-Haakma is eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij spant zich sinds 1969 in voor de samenleving op het gebied van welzijn en zorg, kerkelijk leven en sport. Binnen de kerk heeft zij veel verschillende functies vervuld. Daarnaast is zij al jarenlang collectant en coördinator van de KWF Kankerbestrijding in Drogeham. Ook op sportgebied heeft zij zichzelf verdienstelijk gemaakt. Van 1987 tot 1995 was zij bestuurslid van de turnvereniging Turnlust. Momenteel is zij onder andere actief als voorzitter van de plaatselijke soos voor 55-plussers. Jappie van der Veen uit Buitenpost kreeg van de burgemeester een lintje opgespeld voor zijn inzet op het gebied van schaats- en voetbalsport en vogelbescherming. Al sinds 1966 is Van der Veen actief bestuurslid van de IJsclub Buitenpost. Van 1975 tot 1986 was hij actief als trainer en elftalleider bij Voetbalvereniging Buitenpost. Sinds 1985 is hij vrijwilliger bij de Vogelwacht van Buitenpost en omstreken. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Marten Claus uit Harkema is eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als sinds 1976 zet Claus zich in voor de samenleving op het gebied van kerkelijk leven, bouwnijverheid en de lokale politiek. Voor de kerk heeft hij verschillende functies bekleed. Van leider van huiscatechese tot voorzitterschap van de Gereformeerde Jongeren Vereniging, van voorzitter van de Evangelisatiecommissie tot voorganger in kerkdiensten. Tot 2002 speelde Claus Sinterklaas in Harkema. Verder zette hij zich in voor onder andere de schaatstrainingsgroep de IJsvogels en de Werkgroep Harkema. Momenteel is hij onder meer gemeenteraadslid van Achtkarspelen. Sake van der Meer uit Kootstertille zet zich sinds 1978 onder meer in voor sportvisserij, de Vereniging Plaatselijk Belang Kootstertille en de lokale politiek. Dertig jaar lang was hij voorzitter van Stichting Tillehûs, het dorpshuis in Kootstertille. Vanaf 1999 is hij betrokken bij Sportvisserij Fryslân. Tot op heden is hij nog steeds voorzitter. Sinds 2010 is hij gemeenteraadslid van Achtkarspelen. Van der Meer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Marijke Poelstra uit Twijzel kreeg een lintje voor haar vele maatschappelijke activiteiten. Met name haar activiteiten op het gebied van onderwijs hebben veel indruk gemaakt. Sinds 1987 is zij vrijwilligster bij de openbare basisschool ‘De Lytse Wiman’. Al meer dan tien jaar zet zij zich in als collectant van het Prinses Beatrixfonds. Daarnaast is zij bestuurslid van de ijsbaanvereniging Twijzelerheide, bestuurslid van de begrafenisvereniging en oprichter en bestuurslid van het Sociaal Cultureel Werk in Twijzel. Roelof de Jong kreeg voor zijn activiteiten op voornamelijk kerkelijk terrein een Koninklijke onderscheiding. Bijna veertig jaar lang was hij leider en later voorzitter van de zondagsschool Samuël in Twijzelerheide. Ook is hij sinds 1967 hulpkoster van de Hervormde Gemeente in Twijzelerheide. Ondanks dat de meeste vrijwillige activiteiten van De Jong op kerkelijk gebied liggen, is hij ook actief bij de Begrafenisvereniging in Twijzelerheide. Hier is hij ook sinds 2004 klokluider bij begrafenissen. Homme Biemold werd door de burgemeester geridderd. Sinds 1995 bekleed hij verschillende bestuurlijke functies op diverse maatschappelijke terreinen. Zo is hij actief voor Veilig Verkeer Nederland, was hij lid van het voormalige Vrijwilligersplatform Achtkarspele en was hij secretaris van de Rotaryclub Lauwersland. De laatste in de rij gehuldigden is de heer Jakob Hielema. Sinds 1973 zet hij zich in voor de samenleving op het terrein van kerkelijk leven, voor een basisschool, op cultureel gebied en de plaatselijke ondernemersvereniging. Hielema stond aan de wieg van de Stichting Baansport Opende en is hij nauw betrokken bij het Wielercomité Surhuisterveen. Hielema heeft zich veel verdienstelijk gemaakt op redactioneel vlak. Zo schreef hij voor het kerkelijk blad van de PKN-gemeente Surhuisterveen/Boelenslaan en was hij wedstrijdverslaggever van de volleybalclub. Ook schreef hij een aantal jubileumboeken voor verenigingen. Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

|||
|||
|||

UIT DE KRANT