Werkzaamheden Rondweg Garijp lopen op schema

Afbeelding
geen categorie

‘Eind 2014 is zeker haalbaar’

GARIJP - Elke laatste vrijdag van de maand is het mogelijk om in gesprek te gaan met projectleider Jan Gerritsma en aannemer Haarsma Infra & Milieu die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van het zuidelijke gedeelte van De Centrale As. Op het oude terrein van Transportbedrijf van der Veen in Garijp staat, onder andere op initiatief van de Provinsje Fryslân, een informatietrailer waarin men op de hoogte gehouden wordt van de voortgang van de werkzaamheden. Onder het genot van een kopje koffie kunnen mensen zich laten inlichten. In de verwarmde trailer zijn bouwtekeningen te zien, plattegronden en andere documentatie die verband houden met De Centrale As.

Gerritsma is blij dat er eindelijk gewerkt wordt aan De Centrale As. De werkzaamheden zijn gestart eind september 2012. ‘Het heeft erg lang geduurd voordat we los konden met de werkzaamheden. Gelukkig zijn we nu echt van start.’

Bij de aanleg van de weg wordt er zo natuurbewust en duurzaam mogelijk gewerkt. Het zand dat nodig is voor de ophoging voor de rondweg Garijp is afkomstig uit de Wijde Ee bij Bergum. Puin dat afkomstig is van het afbreken van het oude terrein van transportbedrijf Van der Veen wordt gerecycled tot betonpuingranulaat, wat als onderlaag in de wegen wordt gebruikt. Ook natuurelementen die verloren gaan bij de aanleg van de weg worden zoveel mogelijk gecompenseerd. ‘Een aantal bomen aan de route moesten het veld ruimen. Op andere plaatsen planten we daar nieuwe bomen voor terug.’

Er worden niet alleen nieuwe bomen geplant, ook bestaande bomen krijgen, wanneer geschikt, een nieuwe plaats om verder te leven. Maandag 25 februari is een begin gemaakt met het verplaatsen van 60 bomen in het gebied van De Centrale As.

‘We vinden het niet alleen belangrijk dat er een nieuwe weg wordt aangelegd. Het complete project gaat er om de leefbaarheid in Friesland te verbeteren. Daar hoort ook de zorg voor de natuur bij. Er gaat door de aanleg van de weg een stuk weidevogelgebied verloren. Een eind verderop willen we dit weer compenseren. Dat compenseren van wat verloren gaat proberen we over het hele traject te doen. Uiteindelijk moet De Centrale As een grote plus voor de regio zijn.’

In de route waar aannemer Haarsma Infra & Milieu voor verantwoordelijk is zijn een aantal zogeheten ‘kunstwerken’ verwerkt. Dit zijn een onderdoorgang bij de Eendrachtsweg, een duikerbrug bij de Kosterfeart, het Viaduct Sumar, een veetunnel en de onderdoorgang Stinswei Oost.

Vooralsnog liggen de werkzaamheden van de Rondweg Garijp op schema. Het zand dat uit de Wijde Ee op het land gespoten is moet in ongeveer zes maanden tijd tot een bepaald niveau zakken om er verder te kunnen met de aanleg. In januari 2013 was 135.000 kuub zand gestort. In totaal is er 212.000 kuub nodig. ‘Het kan best zijn dat we een maand langer uittrekken voor het zakken van het zand wanneer dit nodig blijkt te zijn. Het is heel belangrijk dat dit goed gebeurt, anders is De Centrale As straks klaar en moeten we binnen no-time weer onderhoud plegen aan de weg. We nemen er ruim voldoende tijd voor.’

Als alles verloopt volgens schema moet het gedeelte Rondweg Garijp eind 2014 klaar zijn. Wie vanaf de zijlijn naar de werkzaamheden kijkt zal dit enigszins ambitieus vinden, toch moet de deadline haalbaar zijn volgens Gerritsma. ‘Natuurlijk is er nog veel werk te verzetten. We werken echter met deelprojecten, waarbij op verschillende plaatsen tegelijkertijd wordt gewerkt. Bovendien is er door de lange voorbereidingstijd enorm veel onderzoek gedaan naar het traject waardoor we precies weten wat ons te wachten staat. Daardoor is eind 2014 zeker haalbaar.’

De informatietrailer staat de komende maand vanwege Goede Vrijdag niet op de laatste vrijdag van de maand in Garijp, maar de week ervoor op 22 maart.

UIT DE KRANT