“Grootegast heeft geen visie op de zorg”

Afbeelding
geen categorie

Succesverhaal uit Stroobos lijkt er in Lutjegast niet te komen

LUTJEGAST/STROOBOS – Een woon- en werkvoorziening voor mensen met een beperking lijkt er in Lutjegast niet te komen. Vanavond beslist de gemeenteraad van Grootegast of het bestemmingsplan bij de woning van Janny Reitsema aan de Abel Tasmanweg in het dorp gewijzigd wordt. Het advies van het college is om het niet te doen, omdat het plan economisch gezien niet haalbaar zou zijn. Iets wat Reitsema bestrijdt. Volgens haar gaat de gemeente mee met een aantal verkeerd geïnformeerde buren.

De historie van De 4 Elementen is opvallend. In het najaar van 2008 ontwikkelde Reitsema een plan om mensen met een beperking te laten wonen en werken in Lutjegast. Het plan werd met veel lof door de gemeente ontvangen. Zo veel lof dat de gemeente besloot om mee te gaan in de plannen. Als Reitsema een definitief plan zou indienen, zou het bestemmingsplan gewijzigd kunnen worden.

De ellende begon later, toen Reitsema het plan voorstelde aan het dorp. “Toen ik het plan uit wilde leggen aan mijn buren begonnen twee van hen direct er tegenin te gaan. De rest ging er in één keer achteraan.” Wat volgde was een campagne tegen het plan van Reitsema. Zo gingen mensen bij de deuren langs voor een handtekeningenactie en gingen er verhalen door het dorp dat zelfs drugscriminelen er opgevangen zouden worden. Alles werd aangeboden bij de gemeente en de gemeenteraad.

Wat volgde was een stortvloed van kritiek. Ondertussen was Reitsema met een vergelijkbaar plan bezig in Stroobos. “In december 2010 zijn daar de gesprekken begonnen en een half jaar later zijn we gestart. Het voordeel daar was dat er geen bestemmingsplan gewijzigd hoefde te worden.” Inmiddels komen er steeds meer cliënten naar de voorziening. Het project aldaar is zo’n groot succes dat de gemeente het regelmatig aanhaalt als voorbeeld als het om kleinschalige zorg gaat en verhoging van de leefbaarheid.

In december vorig jaar was het laatste gesprek op het gemeentehuis in Grootegast. Nog steeds wilde Reitsema in Lutjegast een locatie opzetten. “Het idee was dat we over het plan zouden gaan praten, maar de gemeente dicteerde alleen maar wat er zou gebeuren. Het leek alsof het gesprek vooraf zo opgezet was. Naar mijn punten werd niet geluisterd en ik merkte heel sterk dat de deskundigheid bij de gemeente niet aanwezig is. Er werden geen inhoudelijke vragen gesteld. Het was meer een mededeling.”

Voornaamste punt van de gemeente om de plannen niet meer te ondersteunen is dat de gemeente teveel onzekerheid ziet op het gebied van de financiering. “De gemeente zegt steeds dat de Persoons Gebonden Budgeten (PGB) van de mensen die naar De 4 Elementen komen afgeschaft wordt, maar dat is niet waar. Je hebt PGB’s in de categorieën één tot met zeven. Mensen die 24-uurs begeleiding nodig hebben vallen in de hogere ZZP’s en in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat deze blijven bestaan.”

Volgens Reitsema is haar plan ook nodig nu gemeenten in de toekomst verantwoordelijk worden voor de zorg voor mensen met een beperking. “Mensen die zorg nodig hebben kunnen dat straks alleen nog in hun eigen gemeente krijgen. In de gemeente Grootegast is het zorgaanbod niet groot, belangrijk is dat er meer kleinschalige woonvoorzieningen komen. Er is geen visie over hoe zij de zorg in de toekomst vorm willen geven. Als er niks gebeurt komen veel mensen straks in de kou te staan.”

Verantwoordelijk wethouder wethouder Sjabbo Smedes (CDA) zegt wel positief tegenover het voorstel te staan. “Wij en ook de gemeenteraad, hebben Janny Reitsema veel vragen gesteld over de economische haalbaarheid van het plan. Daarbij zijn geen nieuwe feiten op tafel gekomen op basis waarvan wij van het plan willen afwijken. Er is grote onzekerheid over de toekomst van de zorg. Tot dusverre maakte zij gebruik van PGB’s, maar het is zeer de vraag of dat in stand blijft.”

Een ander punt dat volgens Smedes zwaar meespeelt is het draagvlak in het dorp. “Dat het draagvlak ontbreekt, blijkt wel uit de vele zienswijzen die mensen ingediend hebben. Eigenlijk zien ze het gewoon niet zitten. Het wordt een politieke afweging wat er moet gebeuren en daar moet de raad maar wat van vinden.” Volgens Smedes is de situatie in Lutjegast niet vergelijkbaar met die in Stroobos. “Als ondernemer moet je zelf zorgen voor draagvlak als je een onderneming begint.”

Reitsema zelf hoopt dat de gemeenteraad vanavond toch meegaat in haar plan. Om de plannen toe te lichten heeft ze de raad uitgenodigd op de locatie in Stroobos om zelf te komen kijken hoe zij werkt. De gemeenteraad heeft tot op heden die uitnodiging afgewezen omdat een bezoek volgens de raadsleden teveel verwachtingen zou wekken.

UIT DE KRANT