Verdeeldheid over eventuele zonneweide in Noordhorn

Afbeelding
facebook

‘Een verandering in je omgeving is spannend’


NOORDHORN – Momenteel liggen er plannen om een zonneweide aan te leggen in Noordhorn. Naar indicatie van projectontwikkelaar Novar zal het gaan om ongeveer 17.000 panelen die 3700 huishoudens van stroom zullen voorzien. Dit park zal aan het Hoendiep Oostzijde, tussen de spoorbaan en het Van Starkenborghkanaal geplaatst worden. Woensdagavond 20 september kreeg eenieder de kans om vragen te stellen tijdens een informatiebijeenkomst met onder andere Novar, de gemeente en uiteraard de bewoners van Noordhorn. Vele van de bewoners zijn nog enigszins terughoudend over de mogelijke komst van dit park.


De mening van het dorp


Dorpsbelangen Noordhorn geeft aan neutraal tegen de eventuele zonneweide aan te kijken. ‘Wij zijn geen voorstander noch een tegenstander,’ legt voorzitter Mark Postema uit. ‘Wij kijken als Dorpsbelangen mee in het participatieproces en zorgen dat het dorp goed gehoord wordt. Uiteraard was Dorpsbelangen aanwezig bij de informatiebijeenkomst. Novar presenteerde haar plannen en ook de gemeente was aanwezig. Ik merk dat de kwestie gevoelig ligt bij de inwoners. Ten eerste werd de locatie veelal benoemd tijdens de bijeenkomst. Er ligt namelijk een wens in het dorp om daar een voetpad te realiseren voor een ‘dorpsommetje’. Bepaalde inwoners zien de zonneweide als een bedreiging hiervoor. Ook zijn er zorgen over de capaciteit van het huidige elektrische netwerk.’ Bewoner Peter de Haan hoorde dit ook veel terugkomen op de bijeenkomst. ‘Het is een zeer technische kwestie, waar ik zelf nog niet eerder over nagedacht had,’ vertelt de Haan. ‘De mensen die momenteel zelf zonnepanelen op het dak hebben zijn bang dat zij weggeduwd zullen worden door de zonneweide. Dat zou naar mijn mening schandalig zijn voor mensen die zelf al geïnvesteerd hebben.’ De Haan vergelijkt de kwestie met een file. ‘Als je als eerste in de file belandt, zou je er ook als eerste weer uit moeten komen, zo zou het ook met de doorstroming van de zonne-energie moeten gaan; gewoon netjes achteraan aasluiten. Ik ben zeer positief over zonnepanelen, maar ik ben terughoudend over het plan van de zonneweide. We moeten zuinig zijn op landbouwgrond. Ik denkt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar alternatieve plekken.’ Ook Reint Eppens is terughoudend over de zonnepanelen. Ook hij benoemt het dorpsommetje en dat er angst is onder mensen die momenteel al zonnepanelen hebben. Zij zijn bang dat ze straks de dupe kunnen worden van het project. ‘Veel mensen zijn bang dat Enexis de grote hoeveelheid stroom niet kwijt kan, waardoor het net wel eens overbelast zou kunnen raken. Ik denk dat het een reële angst is dat wanneer het net overbelast raakt, de overige zonnepanelen in het dorp uitgeschakeld worden. Daarnaast vind ik een zonneweide in het algemeen niet mooi. Ik woon er dan wel niet direct tegenaan, maar een prachtig open landschap zal hierdoor verloren gaan. Het ligt echt in populair wandelgebied.’ Eppens was ook aanwezig op de bijeenkomst. ‘Ik denk dat de vergunning die de gemeente wellicht wil verlenen strookt met het beleid van de provincie, namelijk dat er geen panelen worden geplaatst in maatschappelijk gebied. Pas toen iedereen vragen kon stellen in de grote groep voelde ik mij gehoord tijdens de bijeenkomst. Ik was erg benieuwd naar hoe andere dorpelingen erover dachten.’ Zowel Eppens als de Haan zijn voorstanders van ‘zon-op-dak’. Beide zijn zeer te spreken over energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom, die relatief kleine dakprojecten initiëren (circa tweehonderd panelen in eigendom van 15 tot 20 inwoners) op basis van een zuivere terug-levering met kleinverbruikersaansluiting. Momenteel zijn zij bezig met hun zesde project op het dak van Kikstra Outdoor Concepts in Noordhorn. Eppens: ‘Zij pakken het anders aan dan zo’n zonneweide. Doordat er met kleinere hoeveelheden wordt gewerkt, is de kans veel kleiner dat het net overbelast raakt.’


Het proces van een zonneweide volgens Novar


‘We zijn net begonnen met het omgevingsproces,’ vertelt Miron Westerhof, projectontwikkelaar en developer bij Novar. ‘We voeren gesprekken met de gemeente en vragen input van de bewoners uit het dorp. Ik ben blij dat er afgelopen woensdag zo’n grote opkomst was. We hebben in het verleden wel eens gehad dat er slechts drie man naar een informatiebijeenkomst kwamen, ditmaal waren het er zeventig. Op die manier kom je erachter wat er echt speelt. De meningen zijn erg verdeeld en dat begrijp ik. Het is spannend wanneer er iets in je woonomgeving verandert. Er zijn veel goede en kritische vragen gesteld. Onder andere over het dorpsommetje. Er is nog geen ontwerp gemaakt, waardoor we de input van de dorpelingen mee kunnen nemen. We gaan een tweede bijeenkomst organiseren. Ik schat dat dit eind-oktober zal plaatsvinden, maar we hebben nog geen harde datum. Daarin willen we een concept presenteren. We hebben ook mailadressen genoteerd om iedereen die dat wil op de hoogte houden. Zo’n bijeenkomst is er niet om mensen over te halen, maar om eventuele zorgen weg te nemen en vragen te beantwoorden. Over bijvoorbeeld schittering en geluid hebben we de bewoners van antwoorden kunnen voorzien.’ Ook de vraag over eventuele overbelasting, waarvan dorpelingen met zonnepanelen de dupe zouden kunnen zijn, kwam naar boven. ‘De technische details weet ik niet, maar die ga ik wel uitzoeken. De gemeente benoemde het goed. Die zonnepanelen werken met een ander netwerk dan wij. Als er file is op de snelweg, hoeft die er niet op een zijweg te zijn. We gaan dit alles nog goed uitzoeken en in begrijpelijke taal naar buiten brengen. We willen in goed contact met de buren iets moois neerzetten en zullen daarbij open communiceren via de mail en via onze projectpagina.’


Visie vanuit de politiek


‘Wij zijn voorstanders van zonne-energie,’ vertelt Klaas-Wybo van der Hoek van GroenLinks Westerkwartier. ‘Onze voorkeur gaat wel uit naar zon-op-dak. Deze zonneweide voldoet echter aan een paar belangrijke punten waardoor we wel achter de weide staan. Ten eerste dat men al een aantal jaren met het voorstel bezig is, er participatie van bewoners is en dat het lijkt te voldoen aan de voorwaarde van landschappelijke inpassing. Uiteraard zullen wij dit als uitvoerende macht wel toetsen en indien nodig er vragen over stellen in de raad.’ Ook VVD Westerkwartier geeft de voorkeur aan zon-op-dak. ‘In het algemeen zijn wij geen voorstanders van zonneweides,’ vertelt Jeroen Betten van VVD Westerkwartier. ‘Het is belangrijk dat er iets aan klimaatverandering gebeurt, maar dat kan ook op een andere manier, zoals zon-op-dak. Bijzondere grond beschermen wij graag. Met een zonneweide zit je er gelijk jaren aan vast en kan het gebied niet op een andere manier gebruikt worden, zoals voor woningbouw.’ VZ Westerkwartier is ook sceptisch over de zonneweide. Ytsen van der Velde vertelt: ‘Als VZ zijn wij een voorstander van zon-op-dak en sparen wij graag het landschap. Als je over de A7 naar de Duitse grens rijdt zie je gigantische velden met panelen. Ik sprak laatst nog iemand die vanaf Nienoord een luchtballonvaart maakte, hij benoemde al snel de vele panelen. Wij willen zo’n inbreuk op het landschap voorkomen. Zo’n zonneweide lijkt fantastisch, maar ik kan me goed voorstellen dat de bewoners van Noordhorn ongerust zijn, aangezien het terugleveren van eigen energie een groot probleem kan worden. Dan hebben we het nog niet eens over de geproduceerde accu’s gehad en de impact daarvan op het milieu. Ik hoor wel eens om me heen dat zonnepanelen het asbest van de toekomst worden genoemd. We maken ons zorgen en zullen het er met het college over hebben.’

UIT DE KRANT