Vrijwilligers centraal op bijeenkomst in Niebert

Afbeelding
facebook

WESTERKWARTIER - Ook in het Westerkwartier geldt dat veel sportverenigingen, maatschappelijke organisaties of instellingen voor een deel afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers om hun doelstellingen te behalen. Soms zijn vrijwilligers daarbij alleen van toegevoegde waarde, maar ze zijn ook vaak onmisbaar voor het voortbestaan. Het werven van voldoende vrijwilligers is in de praktijk een lastige opgave en dat geldt zeker ook voor het behoud van diezelfde vrijwilligers. Veel mensen willen zo nu en dan wel een steentje bijdragen, maar structureel op dat gebied verplichtingen aangaan, stuit geregeld op weerstand. Door een tekort aan vrijwilligers worden de vrijwilligers die er wel zijn, daardoor soms overvraagd en dat heeft weer het gevaar in zich, dat die daardoor dreigen af te haken. Het op peil houden van het vrijwilligersbestand zorgt dan ook vaak voor hoofdbrekens en is een permanent zorgpunt. Daar staat tegenover dat er veel vrijwilligers zijn die altijd klaar staan om welke werkzaamheden dan ook uit te voeren en dat ook tot in lengte van jaren zullen blijven doen. Vrijwilligerswerk is namelijk vaak ook een plezierige invulling van vrije tijd. Het levert sociale contacten op en wordt doorgaans hoog gewaardeerd. Het wordt in veel gevallen dan ook ervaren als dankbaar werk.


Bij veel sportverenigingen worden de leden tegenwoordig al verplicht om tenminste één vrijwilligerstaak op zich te nemen. Bij aanmelding als lid, moet daar soms meteen al een keuze in gemaakt worden. Bij jonge kinderen, geldt die verplichting dan voor hun ouders. Niet iedereen is overal geschikt voor, maar schoonmaakwerkzaamheden of het verrichten van een kantinedienst, zijn voorbeelden die voor vrijwel iedereen wel te doen zijn. Ook in het Westerkwartier zijn er tal van verenigingen en organisaties, die dankbaar gebruik maken van de inzet van vrijwilligers. Om deze instanties en verenigingen te ondersteunen en handvatten te bieden om hieraan een goede invulling te geven, wordt op donderdagavond 28 september een bijeenkomst gehouden onder de veelzeggende aankondiging ‘Vrijwilligers Centraal’. De organisatie van die bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Groningen, de stichting Groninger Dorpen, het Huis voor de Sport, CMO STAMM en het KultuurLoket. Mintsje Boersma (KultuurLoket) zegt over het initiatief het volgende: ‘We hebben de handen ineengeslagen om verenigingen en organisaties te versterken en te ondersteunen om daarmee een bijdrage te leveren aan een zo krachtig mogelijke samenleving, waarin iedereen meedoet. Het doel van de bijeenkomst is om de successen en de zorgen met betrekking tot de inzet van vrijwilligers te delen. De focus ligt daarbij op behoud, scholing en werving van vrijwilligers. Organisaties en verenigingen kunnen daarbij veel van elkaar leren. De bijeenkomst in de gemeente Westerkwartier is de derde en laatste welke gehouden wordt. De uitkomsten en resultaten van de drie bijeenkomsten worden gebundeld en gaan leiden tot een ‘toolkit’, welke nadien gebruikt kan worden. De ondersteuning vanuit de initiatiefnemers eindigt hiermee niet, die heeft namelijk een blijvend karakter.’ De bijeenkomst in het Westerkwartier vindt op donderdag 28 september 2023 plaats in de accommodatie op Sportpark ‘De Wieken’ aan de Iwemalaan 8 in Niebert en duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website vrijwilliger-centraal.nl. Foto: Nienke Maat.

UIT DE KRANT

Lees ook