Ik Proat Plat Beijing

Afbeelding
facebook

De leste tied is China voak ien t nijs. China, dat is n soort mysterieuze wonderleke wereld uut et verre Oosten. Der wonen hiel veul minsen en et liekt een beheurlek vrij land, mor wel met n man aan t roer die alles beslissen kin. Dus dictatuur? Wel t wiet mag t zeggen. Op t platteland kom je een barg armoe tegen en as we ien e steden kommen dan kiek je je de ogen uut vanwege de riekdom die ze uutsstroalen. Wat n architectonische hoogstandjes worden doar bouwd.


Het nijs van e leste tied is, dat et liekt of China Rusland helpen wil met woapens ien e stried tegen Oekraïne. En ien Canada schienen ze zich bemoeid te hemmen met de presidentsverkiezings. Trudeau gijt n onderzoek ienstellen. Goa ik hier nou een politiek verhoal vertellen? Nou nee, doar heb ik niet genog verstand van, dat loat ik groag aan deskundegen over. Nee, et gijt mij om Beijing. Doar heb ik hiele specioale herinnerings aan. Ik was doar ien november 2004 met YanPing uut Stad en met mien vrouw. We hadden zogezeid een gecombineerde zoakenreis met vekaanzie. Ik was al n poar keer eerder ien China west. Mor dan was t altied van t ene bedrief noar t aandere . Der was niet zoveul tied om rond te kieken. Mor nou trokken we doar meer tied veur uut.


Vanuut Hong Kong met zien gigantische neonrecloames reisende we met de hogesnelheidstrein via Shenzen noar Beijing.  As je nooit ien zo’n stad west binnen dan kin je je doar niks bij veurstellen. De stad had toen al meer dan 20 miljoen ienwoners, dat is n hiele bult meer dan ien hiel Nederland. Onze grote steden zoas Rötterdam en Den Hoag binnen dörpkes vergeleken bij die steden.


As ze doar verlet hemmen van n grote deurgangsweg, en der is gien ruumte, dan moaken ze ruumte. Zo besluten ze gewoon om een weg aan te leggen tien meter boven een aandere weg. Op grote betonpoalen de hoogte ien. En dat zo’n weg dan toevalleg veur de roamen van wat flats laangs lopt, woar minsen ien wonen, dat is dan jammer veur die minsen. De weg gijt veur.


We hadden een poar dingen op et programma stoan woar we sowieso hin wollen. Dat was natuurlek de Chinese Muur die n endje boven Beijing langslopt. Iendrukwekkend en niet veur te stellen hoe men dat ooit bouwd het. Kronkelt, hoog deur de bergen hin. Meer as 8000 kilometer laank. Het tweede was de verboden stad (Foto: Piet de Vries, Verboden Stad). Dat binnen de olle paleizen van de Chinese keizers uut de Ming en Qing dynastie. Yan Ping vertelde ons doar van alles van. Deur die  hiele stad lopt een rechte lien, goed zichtboar ien e stroat. De keizers hadden, as ze op e troon zatten die lien recht onder de kont deur, zodat ze zeggen konden dat alles rechts van ze en alles links van ze, van heur was. Starker nog, ien e bergen achter de stad stoan de grote grafgebouwen woar die mannen begroaven leggen. En ok doar leit de overledene precies op die lien, zodat ze noa heur dood rechts en links nog overzien kinnen.


Mao Ze Dong, de grote stichter van e Volksrepubliek China leit begroaven ien et mausoleum dat stijt op et plein van de Hemelse vrede. En ok hij het die lien recht onder zien ruggegroat deurlopen. Want je kinnen wel van t volk weden, je binnen toch krekt zo belangriek as die keizers.


Dat plein van e hemelse vrede, dat was ok n plak woar ik hin wol. t Enege woar ik et van kende was die verschrikkeleke slag die toebrocht is aan de Chinese studenten die doar demonstrerende en woarbij honderden omkommen binnen. Nog altied zag ik die tanks veur mij. En op et moment dat ik doar rondliep, ik, Piet uut Tolbert, docht ik aan die vermoorde minsen ien 1989, toen ging mien telefoon. Alfred uut Bedum aan e lijn. Alfred van et Thuusfront, hij warkte bij ons. Het was 2 november 2004. “Ze hemmen Theo van Gogh doodschoten hier ien Amsterdam”.


t Is mien herinnering aan Beijing die ik met jim delen wol. Moord en doodslag en n plein van Hemelse vrede. Hoe bizar wil je t hemmen. Loaten wij hier mor wat oardeg tegen mekoar weden en mekoar niet teveul veur rötte vis uutmoaken. Dan kin t hier nog mooi en vredeg blieven.


Piet de Vries


Mientje: “Ok veur de keizer binnen twee eetstokjes genog

UIT DE KRANT