Roekenoverlast: Bureau Witteveen betreurt reactie Sportlaan

Afbeelding
facebook

‘Wij zijn onze afspraken nagekomen en hebben alles gedaan wat binnen ons vermogen ligt’


GRIJPSKERK- In de krant van 18 april werd gesteld door de bewoners aan onder andere de Sportlaan in Grijpskerk, dat Bureau Witteveen niet voldoende heeft ingezet op het verplaatsen van de roeken. Dit heeft geleid tot vragen binnen de raad van de gemeente Westerkwartier. Op 19 april legde GroenLinks Westerkwartier vragen voor aan de gemeente. Een schriftelijke toelichting over dit artikel is vanuit de gemeente openbaar gepubliceerd op dinsdag 16 mei. Hierin stelt de gemeente zich niet te herkennen in de negatieve berichtgeving en dat het artikel in De Streekkrant van 18 april volgens hen eenzijdig wordt belicht en voorbarig is opgesteld. Niek Witteveen, eigenaar van Bureau Witteveen herkent de frustratie en emoties bij de bewoners maar kan zich niet vinden in de uitspraken. ‘We hebben een logboek bijgehouden per straat. Daaruit valt te lezen dat we ons gehouden hebben aan de afspraken en wekelijks de locaties hebben bezocht en hier nesten hebben verwijderd. Dat we slechts twee keer aan de Sportlaan een bezoek hebben gebracht is onjuist.’ Witteveen kijkt terug op een positief roekenverjaagseizoen en betreurt dat de gemoederen hoog zijn opgelopen in Grijpskerk. ‘We hebben in verschillende appgroepen en fysiek altijd goed contact onderhouden en vanuit andere overlastlocaties hele positieve reacties mogen ontvangen. We hebben alles gedaan wat binnen de kaders haalbaar was.’ De gemeente heeft vijftigduizend euro beschikbaar gesteld voor het project dat vier jaar zal duren. Witteveen wil graag de overlast zo snel mogelijk oplossen, maar binnen dit budget kunnen zij de roeken niet binnen één jaar van de overlastlocaties naar de aangewezen beheergebieden leiden. ‘We hebben de bewoners uitgelegd hoe het werkt en dat we alles doen wat mogelijk is. Tuurlijk, voor meer geld kunnen dagelijkse verplaatsingen plaatsvinden. Maar wij zijn afhankelijk van wat de gemeente voor ogen heeft.’ De roek kan, als de druk hoog is, binnen zeven dagen een nest bouwen en een ei leggen. Vlak voor het broedseizoen wordt de druk steeds groter. ‘We moesten het hele seizoen snel handelen. Aan het begin van de week worden de nesten in aanbouw gecontroleerd. Vrij kort hierna komen wij de nesten verplaatsen. Door toenemende drang van de roeken om een ei te leggen in combinatie met de verspreiding van de roeken door de gehele gemeente, neemt de druk op verwijderen van de nesten toe. Het is dan niet mogelijk om alle nieuwe nesten binnen de gehele gemeente binnen één week te verplaatsen. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat de bewoners de indruk kregen dat wij niet altijd tijdig gehandeld hebben. Toch laat ons logboek zien dat we geregeld aanwezig zijn geweest en succesvol nesten hebben kunnen verplaatsen.’ Op dit moment is het adviesbureau bezig met het ontwikkelen van een folder, waarin alle mogelijke vragen zijn meegenomen. ‘We hebben geleerd dat het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk informatie misstanden kan voorkomen. Op deze manier geven we hier gehoor aan.’ Dat Bureau Witteveen nu al een grote hap uit de populatie heeft weten te halen is boven verwachting. ‘We zijn erg tevreden. Aan de Auwemalaan zijn ze van 169 naar 29 nesten gegaan. De Oldebertweg heeft 21 van de 123 nesten over. De Sportlaan heeft een kleinere afname, van 37 naar 18.’ Dit valt te verklaren aan de roek zijn nestgebied. De populaties zijn in Leek en Tolbert groter aanwezig en er kunnen dan meer worden verwijderd. De roek blijkt ook na het verwijderen van de nesten terug te keren naar de plek aan de Sportlaan. ‘Wij begrijpen de woede van de bewoners. Dat de roek hier hardnekkig is, toont aan dat we blij zijn dat we voor meerdere jaren een vergunning hebben kunnen krijgen. Dat wij niet open staan voor een gesprek is in mijn optiek niet goed gecommuniceerd. We zijn bereikbaar voor vragen en willen graag met de gedupeerde bewoners in gesprek.’ Op 14 juni zal er inhoudelijk worden ingegaan op de overlast tijdens de raadsvergadering.


In het artikel van 18 april is de reactie van Bureau Witteveen door een miscommunicatie achterwege gebleven. De redactie betreurt deze ontstane situatie.

UIT DE KRANT