Gemeente Westerkwartier zet zich in voor dierenwelzijn

Afbeelding
facebook

WESTERKWARTIER – Onlangs stelde het college van B&W de Dierenwelzijnsnota 2023-2030 vast. Met het voorgenomen beleid wordt er gewerkt aan een goede kwaliteit en leefomgeving van en voor de dieren in de gemeente Westerkwartier. De aandacht voor het welzijn en welbevinden van dieren is niet nieuw, maar dat een gemeente er actief beleid op voert is nog vrij uniek. De aandacht voor dieren beperkt zich daarbij niet tot bepaalde diersoorten, maar is zeer breed. Zo wordt er ingezet op kruidenrijke bermen, om deze aantrekkelijk te maken voor insecten. Ook worden locaties in beeld gebracht waar geregeld wild wordt aangereden door passerend verkeer. Die plekken kunnen voor het wild door bepaalde aanpassing mogelijk veiliger gemaakt worden. Ook sluit de gemeente zich aan bij de alliantie huiselijk geweld en dierenmishandeling. Wanneer ergens sprake is van huiselijk geweld, blijkt namelijk ook het risico van geweld of verwaarlozing ten opzichte van eventueel aanwezige huisdieren groter te zijn. Wethouder Nederveen, zelf een groot dierenliefhebber, is al langer met het onderwerp bezig en is content met het feit dat er nu een nota is opgesteld, welke ter bespreking en vaststelling aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd. Hij licht het initiatief als volgt toe: ‘Ik vind het belangrijk dat het voor alle dieren goed toeven is in onze gemeente. Niet alleen in de natuur, maar ook bij onze inwoners thuis. Met de Dierenwelzijnsnota kunnen we het dierenwelzijn in onze gemeente gaan bevorderen. Uit eigen ervaring weet ik dat dieren een hele positieve invloed kunnen hebben op het leven van mensen.’ Uit de nota blijkt dat gemeente samen met diverse organisaties het voornemen vorm wil geven. De gemeente ziet daarbij dieren ook als ‘inwoners’ en dat is prijzenswaardig. De Dierenwelzijnsnota 2023-2030 staat voor 10 mei op de agenda van het raadsoverleg en een week later ook op die van de raadsvergadering.

UIT DE KRANT