Harry Stomphorst

Afbeelding
facebook

In juli 2022 stelde de Gemeente Westerkwartier een subsidieregeling beschikbaar voor maatschappelijke organisaties die te maken hebben met verhoogde energielasten. ‘Echter zijn er slechts 4 verenigingen in het Westerkwartier die hier een beroep op hebben gedaan. Daarom willen we organisaties nogmaals oproepen om de regeling aan te vragen.’ Sportverenigingen, culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen kunnen nog tot en met 30 juni 2023 een beroep doen op de regeling. De regeling biedt de mogelijkheid om maximaal 75% van de toegenomen energielasten te compenseren. ‘Als college realiseren we ons dat maatschappelijke organisaties het cement van onze samenleving vormen. We zien hoe belangrijk ze zijn voor de leefbaarheid en verbinding binnen dorpen, kernen en buurtschappen. Juist daarom kunnen ze rekenen op financiële steun.’


De regeling is bedoeld voor eigenaren en beheerders van maatschappelijke accommodaties zonder winstoogmerk. Belangrijk om te weten is dat landelijke en/of provinciale regelingen voor energielasten voorliggend zijn op deze regeling. Dit betekent dat hier naar gekeken wordt bij de toekenning of bij de verantwoording achteraf. De subsidie kan worden aangevraagd via de website: westerkwartier.nl/energieregeling-maatschappelijke-organisaties. Op deze pagina zijn tevens alle mogelijkheden en voorwaarden te vinden. Een aanvraag indienen kan dus nog tot uiterlijk 30 juni 2023.

UIT DE KRANT

Lees ook