Quadraten werkt nauw samen met Westerkwartier en Noordenveld

Afbeelding
facebook

‘Ieder kind heeft talenten en verdient het om gezien te worden’


GROOTEGAST – Stichting Quadraten is een samenwerkingsbestuur voor christelijke, openbare, samenleving- en samenwerkingsscholen in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld. Inmiddels heeft de stichting zo’n 32 scholen onder haar hoede. Hoewel er een aantal maanden geleden nog kritiek op de stichting geleverd werd, wordt er nauw met de gemeenten samengewerkt om de communicatie naar buiten te verbeteren, zodat ophef over kwesties als de Violier in het vervolg voorkomen kunnen worden.


Vanaf 2002 is het leerlingenaantal in de regio sterk gedaald, met als gevolg dat verschillende dorpen worstelden om hun steeds kleiner wordende scholen los van elkaar overeind te houden. De oplossing hiervoor? Samenleving- en samenwerkingsscholen. In 2014 hebben verschillende besturen de eerste stap gezet in het gesprek met het ministerie van OCW in de verkenning voor een bestuurlijk samengaan (fusie). Het doel: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het primair onderwijs in Westerkwartier en Noordenveld. In november en december 2017 hebben de voormalige gemeenteraden Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn vervolgens ingestemd met een bestuurlijke fusie tussen Westerwijs en Penta Primair. Daarmee zag stichting Quadraten in 2018 het levenslicht. Patrick Tuil, als collegebestuurder betrokken bij de stichting, is van mening dat ieder kind dezelfde kansen verdiend. ‘Ieder kind heeft talenten en verdient het om gezien te worden. Echter is er ook in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld nog steeds sprake van kansenongelijkheid onder kinderen. We hopen dat we binnen onze scholen een steentje kunnen bijdragen aan het gelijk trekken van kansen voor kinderen.’


Tuil was voor zijn baan bij Quadraten, werkzaam als financieel directeur bij de Hanze. Zijn vrouw en schoonfamilie werken al lange tijd in het basisonderwijs. ‘Ik merkte dat mijn interessegebied breder was dan bedrijfsvoering alleen. Via mijn vrouw hoorde ik veel verhalen over het basisonderwijs en dat wakkerde mijn interesse enorm aan. Ik heb zelf ook nog een dochter in het basisonderwijs. Ik voel me enorm verbonden met wat ik doe.’


Hoewel hij als collegebestuurder behoorlijk wat verantwoordelijk draagt, weet hij de verantwoordelijkheid en het gezinsleven goed in balans te houden. ‘Ik vind het niet zo erg om verantwoordelijkheid te dragen. Mijn functie brengt ook veel vrijheid met zich mee en dat stelt me in staat mijn werk op een gepaste manier te doen.’


De kwestie rondom de Violier


De afgelopen maanden was er veel ophef over basisschool de Violier. Hoewel de school nog niet zo lang geleden gebouwd werd bleek er al gauw een dringend ruimtekort te ontstaan. De school barst inmiddels uit zijn voegen en de zoektocht naar tijdelijke opvang bleek noodzaak. Hoewel er over de zoektocht werd gecommuniceerd met ouders, staken er geruchten de kop op dat tijdelijke opvang tijdens de verbouwing van de Violier, plaats zou gaan vinden in Zevenhuizen. ‘Deze geruchten kwamen vervolgens in de pers terecht voordat we ze konden toelichten, wat leidde tot behoorlijk wat ophef onder ouders en inwoners van de gemeente’, vertelt Tuil. ‘Ik snap de zorgen van ouders en omwonenden. De basisschool is te klein en dat vormt een kern van onrust. De basisschool is destijds op basis van prognoses gebouwd, maar de wijk groeide door. Die uitbreiding was niet ingecalculeerd. Op dit moment worden er nog steeds huizen bijgebouwd, maar de school barst nu al uit zijn voegen.’


Hoewel Zevenhuizen al een tijdje definitief als optie van de baan is, was het voor ouders en inwoners onduidelijk hoe de zoektocht verder verliep. ‘We werken nauw samen met de gemeente om de communicatie te verbeteren. Het was veel mensen niet duidelijk hoe de verantwoordelijkheid voor de huisvesting is geregeld en dat heeft bijgedragen aan de onrust.’ Het besluit tot het verbouwen van de Violier is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier. Er zal worden bijgebouwd en kinderen zullen tijdelijk opgevangen worden op een andere plek. ‘Op dit moment zijn we samen met de gemeente zeven reële opties in Leek aan het bekijken. RSG de Borgen valt hier ook onder, maar er is nog geen besluit genomen’, vertelt Tuil. ‘Natuurlijk vinden we het vervelend kinderen tijdelijk ergens anders te moeten onderbrengen, maar we hopen dit zo kort mogelijk te moeten doen. Het is nog onduidelijk wanneer de verbouwing van de Violier klaar is. Het budget is net goedgekeurd, we kunnen nu met alle betrokken partijen verder gaan kijken.’


De toekomst


In verschillende dorpen zijn er inmiddels scholen samengegaan, zodat elk dorp toch een school kan behouden. Tuil: ‘Binnen deze dorpen is er nu geen enkele discussie meer over het samengaan van verschillende scholen. Zowel christelijke als openbare scholen waren positief. De visie van Quadraten is dat verschillende scholen elkaar kunnen verrijken. Kinderen leren respect te hebben voor alle identiteiten. Ook vieren we verschillende feesten waarbij het ervaren en overdragen van kennis centraal staan. Kinderen mogen op onze scholen van verschillende culturen en feesten proeven. Op die manier proberen we ze respect voor elkaar bij te brengen, maar het opvoeden is uiteindelijk aan de ouders zelf. Mijn droom is dat we met behulp van onderwijs en opvang, elk kind een goede kans kunnen bieden; dát is mijn uitdaging. We gaan voor een kansrijke ontwikkeling, waarbij nieuwsgierigheid en waardering centraal staan.’

UIT DE KRANT

Lees ook