Visie voor een aantrekkelijker centrum Zuidhorn

Afbeelding
facebook

ZUIDHORN - Het college heeft de Centrumvisie Zuidhorn vastgesteld. Deze visie heeft drie doelen. De gemeente wil hiermee woningbouw mogelijk maken in het centrum van Zuidhorn. Daarnaast wil ze hittestress en droogte tegengaan op de pleinen. Het derde doel is het centrum aantrekkelijker maken met groen. Met als eindresultaat een centrum met planten en bomen waar mensen met plezier wonen, winkelen en verblijven. 


De gemeente heeft meerdere keren de vraag gekregen ontwikkelingen mogelijk te maken in het centrum van Zuidhorn. Het gaat dan om het bouwen van woningen boven winkels. Daarnaast staat in de Detailhandelsvisie dat ondernemers graag het centrum willen verbeteren. Ook heeft de raad in het Klimaatadaptatieplan het plein Overtuinen aangewezen als icoonproject. Hiermee wil de gemeente hittestress en droogte tegengaan.  


Redenen voor de gemeente om breder naar het centrum van Zuidhorn te kijken. En hiervoor een visie te maken. Met deze visie beoordeelt de gemeente bestaande en mogelijke wensen voor de toekomst. Ook maakt de visie het mogelijk de openbare ruimte in het centrum op onderdelen te verbeteren. 


Op verschillende manieren heeft de gemeente inbreng gevraagd en gekregen voor de visie. De conceptvisie is besproken met de Zakenkring, marktkooplieden, Woon Advies Commissie, Historische Kring en het Platform Toegankelijk Westerkwartier. Ook heeft de gemeente inloopbijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Uit deze gesprekken en bijeenkomsten blijkt dat er steun is voor de Centrumvisie.
Het zoeken van een andere plek voor de markt is onderdeel van de uitwerking. Hetzelfde geldt voor voldoende parkeerplaatsen voor de woningbouw. Ook houdt de gemeente rekening met het laden en lossen, de toegankelijkheid, verkeersveiligheid en het beheer en onderhoud.  


De gemeente vertaalt de visie in een ontwerpbestemmingsplan, dat daarna in procedure gaat. Daarnaast werkt de gemeente de visie uit in een ruimtelijk ontwerp. Daarbij komen de financiĆ«n en planning ook aan de orde. Over het concept ontwerp gaat de gemeente opnieuw in gesprek met de partijen en inwoners. Dit zal in het voorjaar van 2023 zijn. 

UIT DE KRANT

Lees ook