Gebiedsraad Middag-Humsterland zoekt versterking met nieuwe leden

Afbeelding
Cultuur

MIDDAG-HUMSTERLAND - In de afgelopen tijd zijn enkele leden van de Gebiedsraad Middag-Humsterland om uiteenlopende redenen vertrokken. Daarom wordt er gezocht naar versterking van de Gebiedsraad. Middag-Humsterland is een nationaal landschap in het noordoosten van de Gemeente Westerkwartier rond Oldehove en Ezinge. De Gebiedsraad is in november 2019 gestart als groep van twaalf personen die betrokken zijn bij het landschap van Middag-Humsterland. De raad bestaat uit vrijwilligers vanuit verschillende achtergronden die samen een breed zicht hebben op ontwikkelingen in het agrarisch cultuurlandschap en zorg willen dragen voor het behoud van de kwaliteit van dat landschap in combinatie met leefbaarheid in het gebied. De raad is onafhankelijk en kan om advies worden gevraagd door onder andere de gemeente en kan ook op eigen initiatief onderwerpen aansnijden. Zie voor meer informatie www.middaghumsterland.info. Na vier jaren zoeken wat de rol en positie van de raad zijn staan ze voor een volgende stap. De vorm van de raad wordt een stichting en de ondersteuning wordt geprofessionaliseerd. Het moment wordt gevoeld om meer naar buiten te gaan treden, zowel richting bewoners als richting gemeente. In de afgelopen jaren zijn ervaringen opgedaan met de wereld van projecten zoals Erfgoeddeal, Toukomst, Landschapswerkplaats, Tennetgelden. Daardoor is het hun duidelijker geworden welke rollen ze daarin wel en niet kunnen vervullen, en zeker ook d√°t ze er een rol in kunnen vervullen. Mocht iemand belangstelling hebben, kom dan naar de kennismakingsbijeenkomst op zaterdag 9 december om 10.00 uur in het dorpshuis van Ezinge, Nieuwestreek 33. De koffie/thee staat klaar vanaf 9.45 uur. Wie belangstelling heeft, maar op 9 december verhinderd is, kan dat laten weten door een mailtje te sturen naar gebiedsraad@middaghumsterland.info..

UIT DE KRANT