Nij Begun ook voor het Westerkwartier

Afbeelding
actueel

GRONINGEN - Op vrijdag 23 februari werd in Groningen een bijeenkomst georganiseerd, omdat het precies een jaar geleden was dat het rapport over de gaswinning Groningen gepubliceerd was. Na het verschijnen van dat rapport kwamen er onder het motto ‘Nij Begun’ mooie beloftes dat het ‘beter’ en ‘sneller’ en vooral menselijker zou gaan. De organisatoren GBB en parlementariër Sandra Beckerman hadden hun twijfels en nodigden burgers uit om te vertellen over hun ervaringen in het afgelopen jaar. 

Het aanwezige publiek tekende een treurig beeld. De afhandeling van schade is nog steeds een moeizaam, juridisch gevecht en de versterking vertraagt keer op keer. Het voortdurende wisselende beleid roept rechtsongelijkheid op, wat een ontwrichtende werking heeft in buurten en dorpen. De bewoners van het Westerkwartier, een gemeente met gasopslagen en kleine gasvelden, moeten scherp letten op het beleid vanuit Den Haag en de mogelijkheden om hun recht op schadevergoeding goed gaan benutten. 

Dagvoorzitter Lyanne Levy, de journaliste die in 2022 ‘De Tegel’ won vanwege haar artikelen omtrent de gasproblematiek, liet de bezoekers stemmen over een aantal stellingen en ging vervolgens in gesprek om de meningen uit te diepen. Al bij de eerste stelling ‘Is de schaderegeling beter, menselijker geworden?’ werd pijnlijk duidelijk dat er weinig verbetering wordt ervaren en dat men vindt dat het ‘mooie beloften’ zijn, die niet worden waargemaakt. De instituten NCG (versterking) en IMG (schadeafhandling) wijzen naar elkaar en komen nog steeds met lange, verwarrende juridische procedures. Burgers worden verschillend behandeld, al wonen ze praktisch naast elkaar en dat leidt tot verslechtering van sociale cohesie in dorpen en buurten. Burgers voelen zich tegen elkaar uitgespeeld.

In het Westerkwartier zijn ook veel schademeldingen en gelukkig is het gebied nu ook toegevoegd aan het effectgebied van de schadeafhandeling. Bovendien is onderkend dat gasopslag en gaswinning tot zettingsschade kan leiden. Inwoners van het Westerkwartier kunnen dus aanspraak maken op schadevergoeding en herstel, maar zoals eerder vermeld, er is geen garantie dat het sneller en menselijker zal gaan. Bij schades beneden de 60.000 euro hoeft geen onderzoek te worden gedaan naar de oorzaak en kan het herstel ook ‘in natura’ worden uitgevoerd door IMG. Er is een mogelijkheid om de schade eenmalig te laten afkopen voor €10.000, maar dan kan later geconstateerde extra schade niet zonder meer opnieuw gemeld worden.

Wie schade heeft of van mening is dat de schade in het verleden niet goed is afgehandeld, kan contact opnemen met Instituut Mijnbouwschade Groningen (0800 4444111). Loopt u toch tegen een dichte deur aan, neem dan contact op met Stut en Steun (050-2112044) een onafhankelijk organisatie die ondersteuning kan bieden bij de afhandeling van mijnbouwschade. Ze zijn ook actief in het Westerkwartier. 

Voor de bewoners van het Westerkwartier kan het ‘Nij Begun’ nog een ‘Lange Zit’ worden, want totdat de laatste gasaansluiting in Nederland wordt afgekoppeld, zal de gasopslag in gebruik blijven.

UIT DE KRANT