Raadsfracties verdeeld over aanpak asielopvang Midwolde

Afbeelding
Foto: ERIK VEENSTRA
actueel

MIDWOLDE - Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Westerkwartier op 14 februari stond de besluitvorming van het college van B & W over de tijdelijke huisvesting van asielzoekers in Midwolde centraal. VVD-fractievoorzitter Jeroen Betten had opgeroepen tot een interpellatiedebat, niet om de opvang van vluchtelingen ter discussie te stellen, maar om duidelijkheid te krijgen over de plotselinge beleidswijziging en het gebrek aan communicatie naar de raad, in strijd met de zogenoemde ‘Groningendeal’.

De Groningendeal, bedoeld om de druk op Ter Apel te verlichten, werd door Betten aangehaald als een overeenkomst die andere gemeenten dan die in Groningen aanspoorde asielzoekers op te vangen. De beslissing van B & W om toch asielzoekers in Midwolde te huisvesten, werd slechts kort voor de implementatie aan de raad meegedeeld, wat vragen opriep over het proces en de plotselinge koerswijziging van het beleid.

Wethouder Stomphorst, die de vluchtelingenportefeuille overnam van burgemeester Ard van der Tuuk, verdedigde de beslissing door te stellen dat een verzoek van de provinciale Regietafel op 20 december aanleiding gaf om van de Groningendeal af te wijken. De noodzaak om Ter Apel te ontlasten en de latere communicatie naar de raad werden als noodzakelijk beschouwd, hoewel Stomphorst toegaf dat de communicatie en overwegingen beter hadden gekund, vooral gezien de gevoeligheid van het onderwerp en het belang van transparantie voor het vertrouwen in de overheid.

De kritiek van Betten vond niet bij alle fracties gehoor. Sommige leden prezen juist de besluitvaardigheid van het college, terwijl anderen, zoals raadslid Geertje Jacobi-Dijkstra, kritisch waren over de manier waarop informatie werd gedeeld en beslissingen werden genomen. Jacobi-Dijkstra vroeg zich hardop af waarom Van der Tuuk de gevoelig liggende portefeuille heeft doorgeschoven naar Stomphorst. De burgemeester had zelf boegbeeld moeten blijven in de dossier, meent ze.

De vergadering liet een duidelijke verdeeldheid zien over de aanpak en communicatie rond de asielopvang in Midwolde. Met een vergunningsaanvraag in behandeling en de voorbereidingen voor de opvang al onderweg, blijft de discussie over het proces en de betrokkenheid van de raad onopgelost. De angel is er duidelijk nog niet uit en het is afwachten hoe en of dat in een volgende vergadering wel gaat gebeuren.

UIT DE KRANT

Lees ook