Voorzitter van het IJstijdenmuseum – Homme Biemold

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer

Man met de hamer


BUITENPOST – ‘Het museum richt zich op hoe de ijstijd er in de directe omgeving heeft uitgezien. Het brengt in beeld hoe de mens in die tijd heeft geleefd. We hebben verschillende artefacten in het museum die verbonden zijn aan deze tijd. Een deel van deze collectie is in bruikleen. Ons museum draait volledig op vrijwilligers. Het voortbestaan is gebaseerd op de vele vrijwilligers die in het museum werken, de entreegelden die bezoekers betalen en subsidies. Een keer per jaar houden we een bodemvondstendag. De bodemvondstendag is echt ontzettend leuk. Tijdens die dag worden objecten die mensen in de bodem hebben gevonden gedetermineerd door vrijwilligers met kennis en verstand van zaken. Volwassenen en kinderen kunnen van alles meebrengen. Van steentjes tot andere vondsten. Ik ben ongeveer 2 jaar geleden als voorzitter tot het bestuur toegetreden, nadat de vorige voorzitter plots besloot om af te treden. Ik woon zelf in Buitenpost en het museum gaat me aan het hart. Ik zou niet willen dat zo’n mooi initiatief ten onder gaat vanwege bestuurlijke zaken. Het IJstijdenmuseum speelt een belangrijke rol in het behouden en doorgeven van de wetenschap en geschiedenis op dit gebied aan toekomstige generaties. Ik vraag wel eens aan mijn kleinkinderen; kun je je voorstellen dat hier 200 meter ijs heeft gelegen? Dan beginnen die ogen te glimmen. Dat is een belangrijke drive voor mij en de andere vrijwilligers. Op dit moment zijn we als bestuur voornemens om nauw samen te gaan werken met andere streekmusea op dit gebied. Ons doel is tevens om meer naar buiten te treden met wat het IJstijdenmuseum allemaal te bieden heeft. Zo hebben we onlangs de Pingo fietsroute vernieuwd. Toen de aarde opwarmde, bleef van een pingo een cirkelvormig meer of krater over, die pingoruïne wordt genoemd. Veel pingoruïnes zijn na het smelten van het ijs in de duizenden jaren daarop, opgevuld met veen. De fietsroute loopt langs deze bijzondere ruïnes. Daarnaast geven we voorlichtingen op scholen om zo de jeugd enthousiast te maken. Net als andere stichtingen heeft het IJstijdenmuseum te maken met vergrijzing. We hopen dat jongeren net als wij enthousiast raken over het museum en de wetenschap die hieraan verbonden is. Het zou fantastisch zijn wanneer zij zich aanmelden als vrijwilliger. Voor meer informatie of een bezoek aan het museum, ijstijdenmuseum.nl.’

UIT DE KRANT