Voorzitter van Vocation Grijpskerk - Bert Bos

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer

GRIJPSKERK – ‘Sinds 4 jaar geleden ben ik voorzitter van Vocation Grijpskerk. We hebben net als vele anderen een vervelende periode achter de rug. Van 2020 tot eind 2021 hebben we stilgelegen vanwege corona. Het animo van de leden is daarna gedaald. Hier hebben we als bestuur veel aan gedaan. Inmiddels hebben we 9 nieuwe leden. In totaal bestaat ons koor nu uit 39 mensen en daar zijn we trots op. In 2020 hebben we in goed overleg afscheid genomen van onze dirigent. We zijn toen een procedure opgestart voor een nieuwe dirigent. Iedereen was gelijk enthousiast toen Daniël Rouwkema als dirigent op proef kwam. We waren het er unaniem over eens dat we graag met hem door wilden. Dat heeft vooral te maken met zijn enthousiasme. Hij is enorm inspirerend. Zo hebben we bijvoorbeeld de leeftijdsgrens laten varen. Daniël zei hierover: Leeftijd zegt niet zoveel, het gaat om de stem. Als iemand goed zingt en er plezier in heeft, maakt het niet uit hoe oud hij of zij is. Overigens moeten we als koor wel aan de bak. Daniël vraagt ons om veel thuis te oefenen, zodat we ons als koor verder kunnen professionaliseren. En het resultaat is hoorbaar. Het imago van koren is soms wat oubollig, maar dat is het echt niet. Zingen is van alle tijden. We proberen het imago dan ook wat moderniseren door verschillende concerten te organiseren. Bijvoorbeeld tijdens ons presentatieconcert op 7 mei, waarop we ons als ‘nieuw’ koor presenteren en het project waar we op 9 mei mee starten. We werken tijdens dit project toe naar twee concerten op 7 en 8 oktober, waarin we samenwerken met barokorkest Margaretha Consort. Centraal staat Händels Coronation Anthems. We zoeken nog zanger en zangressen die aan het project willen meewerken. Verder staat volgend jaar ons driejaarlijkse reisje weer op het programma. Dit keer reizen we af naar Maastricht om daar in Aken en Luiken te zingen. Het samenzijn en verbinding staan centraal. Voor mij persoonlijk betekent zingen dat ik mij vrij voel. Voor mij symboliseren de liederen die we zingen geloof.  Ik kom ook altijd vrolijk thuis na de repetities. Mensen die nieuwsgierig zijn kunnen onze repetities vrijblijvend bijwonen op de dinsdagavond. Vanaf 19.45 uur staan de deuren open. Wees vooral welkom.’ Voor meer informatie over Vocation, vocationgrijpskerk.nl.

UIT DE KRANT

Lees ook