Sjoerd Kooistra – Bestuurslid MFC de Delfeart

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer

SURHUIZUM – ‘Surhuizum voelt als een warme ‘mienskip’. Er is hier veel mogelijk wanneer je de handen ineen slaat. Dat vind ik ook zo fijn aan het wonen en werken hier. Ik ben ongeveer 1,5 jaar geleden gevraagd om als bestuurslid mee te denken, nadat mijn vrouw en ik hadden meegeholpen om het dorpshuis te verbouwen. Je kunt ergens wat van vinden maar als je wilt dat er iets verandert, moet je ook bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Ons bestuur bestaat momenteel uit acht mensen. We hebben niet echt een voorzitter, we zijn het erover eens dat we de beslissingen geheel samen nemen. We vinden het belangrijk dat het dorpshuis een ontmoetingsplek voor jong en oud is. Een plek van Surhuizumers voor Surhuizumers. Het mooie aan dit bestuur is dat je samen ook echt dingen kunt veranderen. Soms gaat het om kleine veranderingen die de omgeving aangenamer maken. Zo hebben we de biljarttafel uit de voormalige bibliotheek verplaatst naar het café in het dorpshuis. Elke twee weken organiseren we een dorpscafé. We zorgen dan ook dat het jeugdhonk bemand is zodat de ouders in het café kunnen zitten en de jeugd naar het honk kan. Verder is er elke donderdag een ochtend voor ouderen waar gemiddeld zo’n 40 mensen op afkomen. Daarnaast wordt er elke week gedart en gebiljart. We werken veel samen met verenigingen uit het dorp en zijn bezig met het realiseren van een jeu de boules baan. Vorig jaar hebben we een aantal activiteiten georganiseerd in samenwerking met verenigingen, waaronder een middag pompoen snijden voor kinderen, een oliebollenmixtoernooi, de bouwvakparty, het Oktoberfeest en een biljarttoernooi. Ook is er een werkgroep bewegen en muziek opgericht waarmee we een karaoke set mee willen realiseren voor kinderen.


Hiernaast hebben we ons bezig gehouden met verduurzaming en het aanvragen van subsidies waarin de wens om de sociale basis in het dorp te versterken centraal staat. Iedereen in Surhuizum moet de kans krijgen om mee te doen.


Hoewel ik van te voren niet had gedacht dat ik het tof zou vinden om bestuurslid te zijn, merk ik dat het me energie geeft. Het is een uitdaging om alles van de grond te krijgen. We proberen dan ook elke keer iets nieuws te verzinnen, zodat inwoners nieuwsgierig worden en (terug) blijven komen. Je moet als bestuurslid echt een aanjager en verbinder zijn.’

UIT DE KRANT

Lees ook