Joke Kraakman, Bestuurslid Eigenwaardig Oud Worden Grijpskerk

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer

‘Om te beginnen wil ik zeggen dat wij eigenlijk geen voorzitter hebben. De werkgroep ‘Eigenwaardig oud worden Grijpskerk’ heeft vier leden, namelijk Willem Pots, Aleida Riemersma, Mieke van der Veen en ik. Eigenwaardig oud is een projectgroep die onder dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ valt. De doelstelling van onze dorpscoöperatie is de leefbaarheid van het dorp behouden en versterken door activiteiten te organiseren voor en door dorpsbewoners. De dorpscoöperatie is op een aantal terreinen actief: Het Dorpsloket, De Grijpskerker, Werkgroep wonen, Duurzaamheid, Zondagmiddaginloop en werkgroep ‘Eigenwaardig oud worden in Grijpskerk: Het 60+ café.’ Mensen worden steeds ouder en het aantal kwetsbare ouderen stijgt echter ook. Grijpskerk is een dorp waar al veel plaatsvindt. De vraag is of er een nog gevarieerder aanbod nodig is en of ouderen hier behoefte aan hebben. Onze projectgroep ‘Eigenwaardig Oud Worden’ heeft 20 ouderen geïnterviewd met de vraag of het aanbod zoals dat nu vorm heeft in ons dorp, voldoende aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat men informele ontmoetingsplekken miste. Hieruit is het 60+ café ontstaan. Het 60+ café is geen gewoon café. Het is een plek waar je zonder afspraak binnen kunt lopen voor een praatje en gezelligheid, een kop koffie, thee of een drankje. Er is iedere keer een andere invulling. De afgelopen maanden heeft het 60+ café de volgende invullingen gehad: De gevaren van de digitale wereld, wat te doen om warm de winter door te komen, foto’s van natuur om en nabij Grijpskerk en een pub quiz over de jaren 60’ en 70’. De gezelligheid en het contact met anderen staat daarbij voorop. Mocht het thema of de invulling je niet aanspreken en heb je wel zin om te komen, ben je ook welkom. Je bent niet verplicht om deel te nemen. Op dit moment is het 60+ café alleen op de laatste maandagmiddag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur open. Het café wordt georganiseerd in de zaal De Kwelder in het MFC van Grijpskerk. We zijn ook altijd op zoek naar mensen die in het 60+ café willen vertellen over hun beroep, hobby of interesse. Degenen die dit wel zouden willen, kunnen hierover contact opnemen met één van de werkgroep leden, bijvoorbeeld met mij via telefoonnummer 0651700174 of met Willem Pots via telefoonnummer 0623577735.

UIT DE KRANT

Lees ook