Man met de hamer – Ytsen van der Velde

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer

Fractievoorzitter VZ Westerkwartier
STREEK –
“Ik ben inmiddels al twintig jaar fractievoorzitter van de politieke partij VZ Westerkwartier. Met zo’n tachtig leden zijn we een redelijk grote vereniging. In het jaar 1999/2000 heb ik, samen met een aantal anderen, de partij VZ 2000 ook zelf opgericht. Destijds was er in de toenmalige gemeente Grootegast namelijk jarenlang een blok van CDA en PvdA in de gemeenteraad. De ‘macht’ maakte volledig uit wat er gebeurde. Eind vorige eeuw heb ik een keer ingesproken in de raad tijdens een inspreekavond. Mijn betoog mocht ik niet eens afmaken en dat was voor mij de druppel. Ik liet de raad toen nog weten: ‘Als ik mijn verhaal niet af kan maken, hebben jullie na de volgende verkiezingen een nieuwe partij in de raad’. En zo geschiedde ook. We richtten een partij op met de naam VZ 2000. Om ons heen werd er toen al gezegd: ‘Als jullie één zetel halen, mogen jullie heel blij zijn’. Maar we overtroffen die verwachting volledig. We haalden maar liefst drie zetels en waren de op een na grootste partij in de gemeenteraad van Grootegast. Dat was echt ongekend. Er zijn toen wel een hoop nare dingen gebeurd, omdat wij ook werden gezien als populistische partij. Destijds hebben wij daarom maar gewoon ons eigen feestje gevierd. Nu is alles wat anders. In de nieuwe gemeente Westerkwartier zijn we ook de grootste partij en zijn we met Geertje Dijkstra-Jacobi als wethouder vertegenwoordigd in het college. Toen de voormalige gemeente Grootegast opging in de nieuwe gemeente Westerkwartier, hebben we er ook voor gekozen om onze naam te veranderen. Vandaar dat we 2000 toen geschrapt hebben en er Westerkwartier achter hebben geplakt. Als partij vinden we het belangrijk om de gemeente naar een hoger niveau te tillen. We willen dichtbij de inwoners staan en zo veel mogelijk draagvlak bij hen creëren. Mijn werkzaamheden als fractievoorzitter vervul ik al twintig jaar lang met ontzettend veel plezier. In de afgelopen periode heb ik behoorlijk veel ervaring opgedaan en ik vind het fantastisch dat we als partij dingen kunnen bereiken waar inwoners wat aan hebben. We willen de inwoners echt betrekken bij de politiek. Voorgaande jaren was de interesse hierin best wat afgenomen, maar bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zag je wel dat dit weer wat toenam. Ik vind het heel belangrijk om dat in stand te houden”. 

UIT DE KRANT

Lees ook