Bert Renkema

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer
DOEZUM – “Na 5 jaar als voorzitter te hebben gezeten is het straks tijd om het stokje door te geven. Dat is bij Dorpsbelangen Doezum zo vastgelegd in de statuten en het is ook helemaal niet erg. Het kan voor een organisatie best verfrissend zijn om van voorzitter te wisselen. Het zorgt voor wat nieuwe ideeën en nieuwe accenten. Ik heb het overigens met veel plezier gedaan. Doezum is een klein en overzichtelijk dorp. Een gemoedelijk dorp ook. Wat Dorpsbelangen vooral probeert is te fungeren als paraplu waaronder mensen in staat worden gesteld iets leuks te organiseren voor het dorp. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kerstmarkt, een wandeltocht of de activiteiten van D.O.P. en e-Blitz. Zaken die worden georganiseerd door enthousiaste mensen en verenigingen en die wij als Dorpsbelangen graag faciliteren. Dingen gaan immers niet vanzelf. Wat momenteel erg in het dorp speelt is het ontbreken van een dorpshuis. Sinds Café de Steven de deuren sloot wordt zo’n plek echt gemist. Om inzicht te krijgen in wat de inwoners van het dorp willen hebben we eind vorig jaar een enquête uitgezet. Veel mensen hebben deze enquête ingevuld, waarvan 96 procent heeft aangegeven een dorpshuis belangrijk te vinden. Daar willen we nu stappen in gaan zetten. Er is een projectontwikkelaar gevonden die een haalbaarheidsonderzoek gaat uitzetten. Het plan, dat overigens nog in een hele vroege fase zit, is om appartementen te realiseren in Het Anker en De Haven. Daar moet dan een dorpshuis in geïntegreerd worden. Daarvoor heeft het gebouw nog wel een flinke upgrade nodig. Het heeft onderhoud nodig en er zal het één en ander in verspijkerd moeten worden. Waarschijnlijk duurt het nog een aantal maanden voordat de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn en wij weten of er muziek in de plannen zit. Maar goed, er gebeurd tenminste iets in Doezum. Overigens blijf ik na mijn aftreden gewoon mijn steentje bijdragen aan de realisatie van het dorpshuis. Al doe ik dat niet meer als bestuurslid, dat is straks echt verleden tijd. Wie mijn opvolger wordt? Om eerlijk te zijn is de rol van voorzitter straks vacant. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden, al is dat volgens mij niet een probleem dat zich alleen in Doezum afspeelt. Dus als iemand zich geroepen voelt om die taak op zich te nemen dan kan hij of zij contact opnemen met het bestuur van Dorpsbelangen Doezum. De meeste Doezumers weten dan wel bij ze moeten zijn.”

UIT DE KRANT