Willy Jansen - Baltink

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer

Voorzitter PR- en communicatie Voedselbank Westerkwartier

“Op 24 februari organiseren Voedselbank Westerkwartier, Humanitas Westerkwartier, Stichting Leergeld en Solidair Groningen & Drenthe een symposium over armoede onder kinderen in RSG De Lindenborg in Leek. Ik ben de voorzitter van de PR- en communicatiegroep van de Voedselbank Westerkwartier. Het initiatief voor het symposium ‘Wat doet armoede met een kind’ is vanuit ons ontstaan. Het bestuur van de Voedselbank bestaat uit zeven personen en iedereen heeft een eigen groep onder zich.

Met het symposium willen we leerkrachten, algemene directeuren, interim begeleiders, en alle gemeenteambtenaren die met onderwijs te maken hebben bewust maken van de armoede die er is onder hun leerlingen. Drie kinderen per klas leven in armoede, en vooral voor kinderen is het heel erg moeilijk. We willen mensen bewust maken van die armoede en ze helpen met het herkennen ervan, want vaak wordt het niet gezien. Kinderen die ongewassen op school komen, kapotte kleren hebben of niet mee kunnen op schoolreisjes zijn allemaal herkenningspunten Of als een kind niet mee kan naar het gymlokaal op de fiets, puur omdat hij of zij geen fiets heeft. En kinderen zijn heel erg goed in het verbergen ervan, maar zo komen ze wel in een sociaal isolement. We willen het door dit symposium, waar ook bijvoorbeeld een ervaringsdeskundig komt spreken, onder de aandacht brengen en leerkrachten helpen met het signaleren ervan. Die ervaringsdeskundige heeft zelf in armoede geleefd en is er eigenlijk pas sinds kort uit.

Met de voorbereiding van het symposium zijn we vrij lang bezig geweest, wel een paar maanden. De Voedselbank werkt natuurlijk samen met drie andere instanties, die elkaar eerst moeten opzoeken en moeten overleggen. Het is best bijzonder dat vier informele hulpinstanties dit samen doen, omdat ze grotendeels bestaan uit vrijwilligers. Vooral deze instanties zien het onrecht en de nood en dat raakt je. Je wil er iets aan doen.

Tot nu toe hebben een paar dozijn mensen zich aangemeld, maar we hopen natuurlijk op een gigantische opkomst. Het kan maar zo zijn dat er op het laatst nog heel veel mensen binnen komen lopen. Nu hebben vooral veel gemeenteambtenaren die met onderwijs te maken hebben zich aangemeld en directeuren van scholen. Opgeven kan bij Jan Westerlaan van de Stichting Leergeld Westerkwartier via leergeldwk@ziggo.nl.”

UIT DE KRANT