Geert Zijlstra

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer

Oprichter Stichting Mien Westerkwartier

Met Stichting Mien Westerkwartier willen we de toal van t Westerketier levend holden. Dat waas ons idee toen we zeuven joar leden begonnen. Het leek der op dat t Westerketiers het onderschoven kiendje van t Grunnegs waas. ‘Jim binnen ja haalve Fraizen’, riepen ze voak ien Stad of op t Hogelaand.

Nou denk ik zulf dat t Westerketiers veul mooier klink as de haarde toalklanken uut Noord – en Oost Grunnen en dat heuren we ok voak van minsen die der veur t eerst goed noar luusteren. Van Brabant tot Duutslaand kennen ze ons best verstoan as we plat proaten en dat schept ok drekst weer n biezundere baand.

Ien de eerste zeuven joar warren der n nust mooie dingen te beleven. We hemmen metwaarkt aan de theaterserie SWET, we hemmen n stuk of wat mooie boeken, CD ’s en DVD uitbrocht, zo as Moest Heuren en Moest Kieken en de kroon op t waark waas misschien wel t winnen van de Streektoalpries van het Dagblad vh Noorden met t boek Moest Lezen. Ien dat boek stoan 8 petretten van beelden kunstenoars uut ons gebied, noast foto’s en pazzende gedichten.

We bennen der ok tröts op dat we het vertellen van verhoalen weerom brocht hemmen ien t Westerketier. Ientussen bennen der zo’n vieftien leden van het vertelcollectief ‘Kom op Verhoal’ actief die geregeld optreden en met luud applaus beloond worden. Ons schriefwedtried is doar weer n gevolg van. Elk joar vroagen we schrievers om n mooi vertelverhoal te schrieven woar de vertellers met op pad kennen. Dit joar moet het goan over t thema: ‘Kerk’ en denkelk is doar genog over te schrieven. Tot 1 april kennen verhoalen, getikt 2 A4-tjes, ienstuurd worden noar info@mienwesterkwartier.nl.

Op zundag 16 feberwoarie is der n biezunder optreden ien t Barontheater ien Opende. n Beste haandvol vertellers, schrievers en muzikanten - veur n deel ok bestuurslid van Mien Westerkwartier - treden dan op tiedens de ‘Brunch bij de Baronesse: Tonko Ufkes, Melle Hijlkema, Eelke Solle, Piet Buist & Geert Zijlstra goan jim dan vermoaken en tussendeur kennen jim ok metdoen aan een lekkere lunch.

Kom moar laangs en kiek es op www.mienwesterkwartier.nl veur andere activiteiten die we holden.

UIT DE KRANT