Grootegast Raadsvergadering-5

GROOTEGAST – Tijdens de raadsvergadering in Grootegast is waarnemend wethouder Elly Pastoor benoemd tot opvolgster van de twee weken geleden overleden wethouder Kor de Wagt. Pastoor nam de taken van De Wagt al waar sinds deze zich aan het begin van dit jaar ziek meldde vanwege kanker.
Anders dan bij de tijdelijke benoeming van Elly Pastoor was er nu niets dan lof voor de nieuwe wethouder, die tot aan de herindeling blijft zitten. Unaniem stemden de partijen voor het aanblijven van Pastoor die in zes maanden tijd een goede indruk heeft achtergelaten. Waar VZ2000 eerder dit jaar nog bezwaren had tegen de benoeming van Pastoor, had de fractie nu niets dan lovende woorden over voor de politica. “Temeer omdat zij heeft afgezien van haar reiskostenvergoeding”, voegde VZ2000 raadslid Harm Beute haar al plagend toe.
Ook in de gemeenteraad werd er het één en ander veranderd. Anneke Westerhof keerde namens VZ2000 terug in de raad. Zij neemt de plaats in van Frantina Kiekenbeld die werd bedankt voor bewezen diensten. Jeroen Hoving neemt tijdelijk de zetel van de ChristenUnie over van Janet Bos-Wieringa die met zwangerschapsverlof gaat.

radio westerkwartier

ZUIDHORN – Radio Westerkwartier gaat verder uitbreiden. De zender met hun roots in Grootegast en Marum kreeg vorige week al groen licht van de gemeenteraad in Leek en mag nu ook Zuidhorn gaan als hun uitzendgebied beschouwen.

“Goed nieuws”, aldus bestuurslid en radio-dj Otto Roona. “Het had nogal wat voeten in aarde. Eerdere pogingen om vanuit Marum het hele Westerkwartier te beslaan liepen op niets uit. Via het Commissariaat voor de Media (CvdM) is het toch gelukt om de gemeenten Leek en Zuidhorn mee te krijgen. En daar zijn wij natuurlijk zeer content mee. Zoals de naam van het station al doet vermoeden, willen wij hét radiostation zijn voor het hele Westerkwartier. Daar zijn nu goede stappen in gemaakt.” Om het hele Westerkwartier te kunnen voorzien van actualiteiten en goede radioshows heeft Radio Westerkwartier een contract gesloten met de Vrijwilligersbank. Deze zullen het station gaan voorzien van nieuwe vrijwilligers. “Die hebben we ook hard nodig om onze ambities te realiseren”, vertelt Roona. “We willen uiteindelijk toe naar een dagprogrammering, waar het nu nog aan schort. Daarvoor hebben we enthousiaste radiomensen nodig met creatieve ideeën over goede radioprogramma’s. Tevens gaan we een kabelkrant opzetten en een nieuwsredactie inrichten die de vernieuwde website van actualiteiten moet gaan voorzien.” Net als de gemeenten Grootegast en Marum, moeten ook Zuidhorn en Leek een financiële bijdrage gaan leveren aan het radiostation. “Een behoorlijk deel van dat geld krijgen de gemeenten terug van het CvdM”, weet Otto Roona. “Toch zal het niet budgetneutraal zijn en moeten de gemeenten ook uit eigen zak een deel voor hun rekening nemen.” Bang voor een negatief oordeel vanuit de gemeenteraad is het bestuur van Radio Westerkwartier nooit geweest. Volgens Roona moet iedere gemeente een eigen lokale omroep hebben en zowel Leek als Zuidhorn voldeden daar niet aan. “Niet instemmen zou dus regeltechnisch gezien niet mogelijk zijn geweest”, besluit Roona. “Na de eerdere afwijzingen uit Leek hebben wij het CvdM ingeschakeld. Feitelijk konden de gemeenten niet anders dan instemmen met het aanwijzen van Radio Westerkwartier als lokale publieke omroep.” Voor Radio Westerkwartier breekt nu een spannende tijd aan. Het station kan voldoen aan de laatste eisen die aan lokale radiostations worden gesteld. Deze zeggen dat lokale omroepen omgevormd moeten worden tot streekomroepen voor een grotere doelgroep. In Oost-Groningen moeten een aantal radiostations daarom verplicht fuseren. Dat geldt niet voor Radio Westerkwartier die als enige lokale omroep in de wijde regio juist moest uitbreiden. En met succes, met het toetreden van Zuidhorn en Leek heeft de zender haar eerste doelen bereikt: financiële steun van alle gemeenten en een flinke uitbreiding van haar doelgroep.

maxHARKEMA/BUITENPOST – Zeer onbevredigend, zo noemt Max de Haan zijn vertrek uit het college van Achtkarspelen deze zomer. De ex-wethouder namens het GBA moest het veld ruimen na een collegecrisis, die leidde tot het ontslag van hemzelf en wethouder Marten van der Veen (FNP). Toch gaat hij niet bij de pakken neerzitten. De Haan is gevraagd om de kar te trekken bij de komende verkiezingen en heeft toegezegd zich weer volledig in te zetten voor de politiek.

“Ik vind nog altijd dat als je als wethouder een motie niet wilt uitvoeren, je zelf de consequenties moet nemen. Hoe het nu gegaan is vind ik niet faire,” steekt De Haan van wal. Het vorige college viel voor de zomer nadat PvdA-wethouder Gerda Postma een motie niet wilde uitvoeren, die opriep tot het korten van 3% op het budget voor het sociaal domein. Dat na nieuwe college-onderhandelingen ‘ineens’ wel een miljoen euro werd gevonden uit de zogenaamde BUIG-gelden – geld voor re-integratie – vindt De Haan gek. “Wij hebben zes weken zitten steggelen. Afdeling financiën was erbij, de fractievoorzitters en zelfs de directeur. Nu zit er een nieuwe coalitie en is het geld er ineens wel. Dat is raar. Wij wisten niks van die BUIG-gelden af,” zegt hij. “Toch wil ik erop wijzen dat de BUIG-gelden incidenteel geld zijn. Daarmee timmer je een begroting voor de komende jaren niet dicht.”

De Haan noemt de val van het college een vooropgezet plan. “In maart of april heeft Gerda al eens gezegd dat ze er schoon genoeg van had. Dat het nu zo gegaan is vind ik een hele vreemde gang van zaken. Mensen die zeggen dat ze geen vertrouwen in de politiek hebben worden door deze acties gesteund. Wie ik ook spreek: iedereen vraagt zich af hoe het kan dat wethouder Postma terugkeert. Had de PvdA een andere wethouder geleverd, dan had ik er geen moeite mee gehad. Met name voor Gerda, die zich politiek zo goed bewust is van de zaak, vind ik dit politiek gezien hoogst incorrect.”

De oud-wethouder erkent dat het in het college al langer niet lekker liep. Bijvoorbeeld rond de discussie over het asielzoekerscentrum. “Marten (van der Veen, red.) was eigenlijk tegen. Wij wilden eerst de bevolking raadplegen. Als de bevolking dan zegt dat ze het niet willen, dan is het duidelijk. Hadden ze wel een AZC gewild, dan was het voor ons ook geen probleem geweest. Nadat Gerda een minderheidsstandpunt in het college had ingenomen ging ze naar het CDA en de ChristenUnie voor steun. Wat ik in het college altijd miste was de factor ‘gunnen’. Als Gerda iets wilde, dan moet je het haar willen gunnen, maar die gunfactor was er niet altijd.” Wat De Haan ook stoorde was het oud-zeer, dat tussen CDA en FNP speelde. “Dat blijft als een veenbrand doorbranden, terwijl we daar eigenlijk van af zouden moeten.”

Toch is De Haan na de val van het college niet klaar met de politiek. “Het was een prachtige en leerzame periode in mijn leven. Ik had een ontzettend plezierige samenwerking met de ambtenaren. Echt één van de mooiste periodes uit mijn leven. Laat ik ook heel eerlijk zijn: ik had ook een fractie waar ik ontzettend goed overleg mee kon plegen. De gunfactor bij ons was erg groot.”

De Haan blijft bescheiden over zijn resultaten uit afgelopen periode. “Ik weet niet of ik het verschil kon maken, maar ik ben wel blij met hoe de peuteropvang er nu bij zit. Ook dat het Singelland onder één dak zit vind ik een goede oplossing voor de komende jaren. Verder mocht ik me bezighouden met de reconstructie van verschillende wegen. Bij mij stond een goede communicatie met bewoners, ondernemers en Plaatselijke Belangen voorop. Problemen werden vooraf in beeld gebracht en er was strak geregeld dat er altijd één aanspreekpunt was.” Andere successen noemt De Haan het gratis wegbrengen van afval naar Lutkepost en dat de verlichting weer aan ging op straat.

Inmiddels zit De Haan thuis. Vervelen hoeft hij zich allerminst. “We waren net van plan om een nieuw huis te gaan bouwen, dus daar ben ik voorlopig druk mee. Ook heb ik mij de dag na mijn ontslag weer gemeld bij Noventa. Ik sta weer keurig onder contract als invalleerkracht.” Pensioen is iets waar De Haan nog lang niet aan denkt. “Ik ben 57 en moet nog 10 jaar werken. Over anderhalf jaar zijn de verkiezingen. Nu is de verhouding 11-10 voor de coalitie, maar dat kan straks 11-10 voor de oppositie worden. Mijn partij heeft me gevraagd om bij de volgende verkiezingen de kar te trekken. Ik ben ook weer in de schaduwfractie gegaan. Donderdag zat ik alweer keurig bij de gemeenteraad. Ik heb niet zoveel last van bijsmaken en kan gelukkig goed relativeren. Het spel is nu gespeeld. Je kunt achterom kijken, maar ook vooruit. Wij gaan er gewoon weer voor.”

Op 11 oktober wordt in Buitenpost een afscheidsreceptie gehouden worden. Inwoners kunnen die dag afscheid nemen van De Haan en collega Marten van der Veen.

driedworkshopulrum02

ULRUM – Bedrijvenpark De Marne in Ulrum stelde afgelopen vrijdag haar deuren open voor belangstellenden. Tijdens de open dag kregen de bezoekers meer informatie over het project ‘We gaan het meemaken’ dat komend najaar van start gaat. Organisator House of Design wil met het project een impuls geven aan de maakindustrie in de regio, waardoor de werkgelegenheid en het bewustzijn worden gestimuleerd. Burgemeester Koos Wiersma van De Marne opende om 16.00 uur de open dag. Maar niet voordat kinderen uit Zoutkamp en Ulrum de resultaten van een workshop ‘3D denken en doen’ hadden gepresenteerd. Gedurende de dag werden er verder nog presentaties over het 3D printen gegeven en kon men demonstraties bekijken waarin de verschillende methodes van 3D printen werden uitgelegd.

Zuidhorn 60 jarig huwelijk

ADUARD – Jan de Boer en Henderika Auwema waren vorige week 60 jaar getrouwd. Een happening die burgemeester Bert Swart niet zomaar ongemerkt voorbij kon laten gaan. Hij feliciteerde het echtpaar met hun diamanten mijlpaal. De 82-jarige Jan en zijn even oude echtgenote Henderika leerden elkaar kennen op een dansavond in Leek en waren sindsdien onafscheidelijk. Samen hebben ze zeven kinderen en zeven kleinkinderen. Het echtpaar woont inmiddels al meer dan 40 jaar in Aduard.

Grootegast MFA

GROOTEGAST – Wel of geen multifunctionele accommodatie? De vraag die Grootegast al acht jaar in zijn greep houdt lijkt dit jaar definitief met een volmondig ‘ja’ beantwoord te kunnen worden. “Het MFA gaat er komen”, stelt voorzitter Henk Kroon van Stichting MFA gedecideerd. “We kunnen niet meer terug en dat is maar goed ook. CMV Oranje komt in de problemen zonder het nieuwe onderkomen en ook Fc Grootegast is uit haar jasje gegroeid en staat te springen om de extra ruimte.” Even dreigde er afgelopen week nog een discussie te ontstaan over de locatie van het MFA. Een groep ondernemers zag de nieuwe accommodatie liever verrijzen in het centrum van Grootegast. Maar ook daar heeft Kroon –zonder er al te veel op in te willen gaan- wel een kort en krachtig antwoord op. “Fc Grootegast is een voetbalvereniging en die hebben voetbalvelden nodig. Die ruimte is er in het centrum niet. CMV Oranje maakt muziek en krijgt ongetwijfeld problemen met de buren in het drukke centrum. Ook zij horen niet thuis midden in de bebouwing. De huidige locatie is perfect. Maar laten we het vooral hebben over het MFA en niet over negatieve randzaken.”

En daar heeft Henk Kroon natuurlijk gelijk in. Er is zoveel te vertellen over het MFA en de functie die het zal gaan vervullen in de Grootegaster samenleving, dat het zonde is om aandacht te besteden aan randzaken en ideeën die om praktische redenen toch niet uitgevoerd kunnen worden. Dus neemt Kroon ons mee naar de geschiedenis, waar hij zelf toentertijd overigens nog geen deel van uitmaakte. Kroon: “Het is allemaal begonnen in 2008 toen er een dorpsvisie werd ontwikkelt die antwoord moest geven op de vraag: ‘wat willen wij, Grootegast, met ons verenigingsleven?’ Langzaamaan werden de wensen vanuit de gemeenschap zichtbaar, waarna er in 2010 een enquête is gehouden onder de verenigingen. Ook zij hadden de nodige wensen. Veel voorzieningen voor de muziek verdwenen uit Grootegast. Hierdoor heeft de muziekvereniging vele omzwervingen gemaakt en zitten zij nu op een plek waar ze voor geluidsoverlast zorgen. Ook Fc Grootegast trok aan de bel. Zij groeiden snel hadden een nieuwe accommodatie nodig. Er was alle partijen dus veel aan gelegen om snel stappen te maken.” Toch lieten die stappen nog even op zich wachten en waren de eerste pogingen ook niet bijster succesvol. Inmiddels is ook Allard Naber aangeschoven. De secretaris van de stichting is al wat langer betrokken bij het project en weet dat er in 2012 en 2013 actie is ondernomen om het MFA in een stroomversnelling te krijgen. “Tevergeefs”, aldus Naber. “Toen de gemeente Grootegast in 2012 bezig ging het privatiseren van de verengingen zou er nieuwbouw gaan plaatsvinden. Die financiering kwam echter niet rond.” Ook een jaar later bleek het financieren van een nieuw onderkomen een te groot struikelblok. “In 2013 wilde zwembad De Woldzoom ook bij de plannen betrokken worden. Maar hun wensen waren niet te lijmen met die van Fc Grootegast. Daardoor kregen we ook die financiering niet rond en hebben we ons vanaf 2013 gericht op de partijen die zeker mee zouden doen.” CMV Oranje, Fc Grootegast en Stichting Muziekonderwijs Grootegast dus.
“We hebben in 2013 een selectieprocedure gehouden waarop aannemers konden inschrijven”, vertelt Kroon. “Daarbij moesten de ontwerpen aan een aantal eisen voldoen. We hebben gekeken naar duurzaamheid, naar hoever we konden gaan met vrijwilligerswerk, of de pas gerenoveerde kleedkamers van Fc Grootegast ingepast konden worden en natuurlijk het ontwerp zelf. Je wilt immers wel een mooi ontwerp.” Ook de prijs heeft zwaar meegewogen volgens het tweetal. “Zeker voor 30 procent”, meldt Kroon. “We kunnen er lang en breed over discussiëren, maar uiteindelijk moet je het wel kunnen betalen.” Naber vult zijn voorzitter aan: “Uit dat proces is een aannemer gekomen waarmee we nu eerst verder gaan.” Het realiseren van een multifunctionele accommodatie is een kostbare aangelegenheid en omdat twee eerdere pogingen al strandden op de financiën, zijn we natuurlijk benieuwd of poging drie wel kans van slagen heeft. Allard Naber: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we wel aanpassingen hebben moeten doorvoeren. Bij CMV Oranje hadden we graag een aparte ruimte gehad om onze instrumenten in op te slaan. Helaas is hiervoor te weinig geld beschikbaar, waardoor we onze instrumenten op de ‘goede oude manier’ moeten gaan opbergen. Onder het podium dus.” Henk Kroon legt uit dat de aanpassingen in overleg met de gemeente zijn gedaan. “We wilden heel veel. Maar het is precies zoals Allard zegt, we hebben moeten schakelen naar plan B. Tezamen met de toezeggingen voor subsidies die we van diverse instanties hebben gekregen en de contracten met de toekomstige gebruikers van het MFA hebben we de financiering rond gekregen.” Niettemin duurt het allemaal toch nog langer dan het stichtingsbestuur had verwacht en gehoopt. “In september 2015 kreeg ik een telefoontje van wijlen burgemeester Dijkstra”, vertelt Kroon. “Hij wilde het onderwerp MFA die maand van de raadsagenda hebben. De provincie had een nieuw subsidiepotje met 22 miljoen euro in het leven geroepen en daar zouden wij ook aanspraak op kunnen maken. Met dat geld zouden we alsnog plan A kunnen realiseren, dus wilden wij ook nog wel even wachten.” Zoals het een overheid betaamd duurde het behoorlijk lang voordat de voorwaarden voor het nieuwe subsidiepotje bekend werden gemaakt door de provincie. “Gelukkig hadden we de gemeente Grootegast goed mee”, vervolgt Kroon zijn verhaal. “Samen met ambtenaren van de gemeente zijn we naar de provincie geweest om onze plannen uit de doeken te doen. Zij vonden het prachtig dat er zoveel verenigingen bij betrokken waren en dat we de samenwerking zoeken met Stichting De Zijlen. Ook hadden zij louter positieve woorden over voor onze plannen om het MFA energieneutraal te maken. We zijn echter nog steeds in afwachting van het besluit van de provincie. Door ons te richten op dit potje, zijn we gewoon een jaar uitgelopen.” Kroon en Naber verwachten aan het eind van 2016 uitsluitsel te krijgen van de provincie. “Zodra dat besluit erdoor is, weten wij waar we aan toe zijn en kan er gebouwd worden”, weet Kroon. “Er is een gezonde exploitatiebegroting voor de komende tien jaar, gebaseerd op bestaande contracten. We gaan straks spijkers met koppen slaan. In principe moet het MFA binnen drie maanden gebouwd zijn. Wij gaan ervan uit dat aan het eind van komende zomer hier een prachtig MFA staat, waar veel clubs en verenigingen gebruik van maken.” Fc Grootegast zal zodra het MFA geopend is de exploitatie van het horeca gedeelte gaan verzorgen. “Dat is ook nodig”, weet Allard Naber. “Zij raken natuurlijk hun kantine inkomsten kwijt en willen dat graag gecompenseerd hebben. Daarom zullen zij de eerste tien jaar de exploitatie van het horecagebeuren voor hun rekening nemen. Fc Grootegast regelt het vrijwillige personeel en mag de omzet in de club steken. Natuurlijk betalen zij wel pacht, wat inhoudt dat Fc Grootegast gaat fungeren als uitbater. Ook als er geen voetbal wordt gespeeld en andere verengingen gebruik maken van de accommodatie.” Of –ter aanvulling- als er vergaderingen zijn gepland. Want één ding is zeker. Iedereen is welkom in de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie. Van vergaderingen tot bedrijfsfeestjes en kaartavonden; het MFA in Grootegast is écht van heel Grootegast.

Naast inkomsten uit subsidies en sponsoring gaat de Stichting MFA ook zelf geld inzamelen. Zaterdag 29 oktober wordt er een grote veiling georganiseerd op sportpark de Leegens. “Sponsoren brengen goederen in die wij eerst tentoonstellen op www.veilinggrootegast.nl en vervolgens gaan veilen op de dag zelf”, vertelt Allard Naber. “De actie is een onderdeel van een serie acties die wij op poten willen zetten. Het moet ervoor zorgen dat de achterban van het MFA geïnteresseerd én gemotiveerd blijft om er samen wat van te maken. Daarnaast willen wij ook aan de gemeenschap laten zien dat wij zelf ook een duit in het zakje willen doen. In dat kader hebben wij vorige week bijvoorbeeld ook het ondernemersontbijt georganiseerd, wat een zeer leuk samenkomen is geweest.” Noteer dus alvast in uwer agenda’s: Zaterdag 29 oktober de veiling met aansluitend een knallend Oktoberfest op sportpark de Leegens in Doezum. De avond gaat om 19.30 uur van start.

zuidhorn open dag cultureel centrumZUIDHORN – Cultureel Centrum Zuidhorn opende afgelopen zaterdag de deuren voor iedereen die eens een kijkje achter de schermen wilde nemen bij het CCZ. De vrolijke viering werd georganiseerd door Stichting CCZ, De Bibliotheek, SWgZ en Kunstbedrijven Westerkwartier. Als vaste gebruikers van het centrum hebben zij de handen ineen geslagen om jong en oud deelgenoot te maken van hun samenwerking. Nadat wethouder Henk Bakker de vernieuwde serre officieel had geopend werd de spotlight gezet op de sociale functie die de serre moet gaan vervullen. De serre moet de verbindende factor worden tussen de instanties die zich hebben gevestigd in het CCZ en wordt een ontmoetingsplek voor bezoekers. Kortom, Cultureel Centrum Zuidhorn verbindt.

Plaats: Het Hooge Heem, Grootegast

Datum: 21 september

Tijd: 15.00 uur

GROOTEGAST – Een cursus valpreventie is geen overbodige luxe. Zeker niet als je al wat op leeftijd bent geraakt en niet meer zo stevig op je benen staat.Grootegast OG Valpreventie-3 Alhoewel de Ongenode Gast nog niet aan de rollatorgerechtigde leeftijd zit, lijkt het toch verstandGrootegast OG Valpreventie-2ig om eens te kijken naar wat ongetwijfeld gaat komen. Beter vroeg dan te laat, nietwaar?
Hoe voorkom ik het vallen? In het Hooge Heem te Grootegast werd een bijeenkomst georganiseerd voor oudere jongeren die de zeventig levensjaren inmiddels zijn gepasseerd. Zij kregen van Liesbeth Hofstra -consulent seniorensport van beroep- te horen hoe zij veel valpartijen kunnen voorkomen. “Rust roest”, aldus Hofstra tegen haar oplettende groep. Daarnaast werden natuurlijk ook de nodige tips gegeven om het vallen te voorkomen. Geen losse kleedjes op gladde vloeren, licht aan ’s avonds als je naar het toilet gaat en werk de snoeren en draden die door het huis liggen zo goed mogelijk weg. Simpele en voor de hand liggende tips die toch niet in iedere woning voor elkaar zijn. Dat bleek ook wel uit een reactie vanuit de meedenkende zaal. “Vallen kan ik wel, opstaan is het probleem”, aldus een oudere jongere. “Dus gaan we zorgen dat we in eerste instantie niet vallen”, luidde het antwoord. Na ook wat oefeningen te hebben gedaan om de spieren soepel te houden bleek het uur zomaar om. Het leerzame samenzijn krijgt volgende week dinsdag een vervolg wanneer de cursus valpreventie geïntensifieerd gaat worden. Er wordt dan daadwerkelijk een balanstraining gegeven die ervoor moet zorgen dat ouderen steviger op hun benen komen te staan. “Geen overbodige luxe”, vindt Astrid Witteborg. Zij zit met haar Witteborg Sport in een samenwerkingsproject met Stichting de Zijlen, Het Hooge Heem en de gemeente Grootegast. Witteborg: “Dit zijn de laatste beetjes van het project ‘Plezierig samen in beweging’. Het doel is om ouderen én mensen met een beperking meer te laten bewegen. Het is vaak zo gemakkelijk voor deze mensen om te blijven zitten. Eten wordt geregeld, koffie en thee worden langsgebracht en lange wandelingen zitten er vaak niet meer in. Dus is er vanuit Het Hooge Heem en De Zijlen de vraag gekomen of wij wilden kijken hoe zij hun bewoners weer in beweging konden krijgen en hoe we het bewegen in hun organisatie konden integreren.” Inmiddels hebben de activiteitenbegeleiders van de instellingen een cursus gehad van Grootegast OG Valpreventie-4Liesbeth Hofstra. “Daardoor kunnen zij nu beter hun bewoners in beweging krijgen”, vertelt Astrid. “Het blijft toch vaak maatwerk. Kijken wat iemand nog kan. Zo hebben wij ouderen die aan het rollen van een bal over tafel genoeg hebben, maar ook mensen die nog altijd drie keer week voluit gaan in de sportschool.” Dit alles in de wetenschap dat één derde van de mensen minstens één keer per jaar valt. “Sommigen zelfs wel vijf keer”, weet Hofstra. “Jaarlijks belanden 88.000 Nederlanders in het ziekenhuis na een valpartij, daarvan lopen 40.000 mensen serieus letsel op. Vaak een breuk, soms iets anders.” De reden weet Liesbeth Hofstra ook te benoemen. “Als kind val je heel vaak. Je bent in ontwikkeling en meestal blijft het ook zonder gevolgen. Als oudere begin je weer vaker te vallen en helaas blijft het dan vaak niet zonder gevolgen. De oorzaak ligt in de spieren. Jonge kinderen hebben hun spieren nog volop in ontwikkeling en zijn nog niet altijd even sterk. Datzelfde geldt min of meer voor de ouderen. Hun spieren zijn aan het aftakelen en dus niet altijd even sterk meer. Daarom is het ook zo belangrijk dat ze in beweging blijven, hun spieren blijven trainen en in conditie blijven. Door de spieren te onderhouden kunnen ze een eventuele valpartij voorkomen door goed in te stappen en zodoende op hun benen te blijven staan.” In beweging blijven is dus de beste valpreventie. En daar kan je beter vroeg mee beginnen. Volgende week toch maar weer naar de sportschool. Opdat u het weet.

Tocht om de noord  Foto: Duncan Wijting

STREEK - Landschapsbeheer Groningen en Het Groninger Landschap lanceren samen met De Verhalen van Groningen de wandelroute In het spoor van de Hunze. Deze route is gebaseerd op de route van Tocht om de Noord 2016 en loopt verticaal door het landschap van Groningen van het Zuidlaardermeer tot aan Zoutkamp.
Voor wandelaars die dit weekend niet hebben kunnen deelnemen aan Tocht om de Noord is er nu een mooi alternatief. Een papieren en digitale versie gebaseerd op de uitverkochte editie van Tocht om de Noord 2016. De wandelaar kan met de route het verhaal van de rivier de Hunze beleven.
De route is vanaf woensdag 28 september verkrijgbaar als folder bij de toeristische punten in de provincie en nu digitaal via de Groningen Routes App.

burgemeester Wiersma oktobermaand (2)

ULRUM – Oktober Kindermaand ging ook in De Marne in stijl van start. Burgemeester Koos Wiersma bezocht afgelopen woensdag de groepen 3 tot en met 6 van de Hendrik de Cockschool in Ulrum, alwaar hij een spannend verhaal voorlas. Naast het boeiende verhaal over rovers bij de oude borg in Midwolda vertelde de burgervader ook over zijn ambtsketting, waarop de wapens van het land en de gemeente staan afgebeeld. Hij vroeg de kinderen of ze wisn wat voor gebouw er vroeger in het Asingapark stond, waar de school zich nu bevindt. Geen van de kinderen wist dat er een borg heeft gestaan. De Asingaborg stamde uit de 15e eeuw, maar is in het jaar 1809 gesloopt. Als dank voor zijn bezoek kreeg de burgemeester een mooie hoed met de spreuk: 'Op de Hendrik hoor jij er helemaal bij', de slogan van de school.

opende appartementen 1OPENDE – Afgelopen vrijdag werden de zeven nieuwe appartementen in het voormalig schoolgebouw van De Klister opgeleverd. Onder het genot van een hapje en een drankje konden belangstellenden, waaronder natuurlijk de nieuwe huurders van de appartementen, het eindresultaat bekijken.

Eigenaar Peter Poelman is verheugd met het resultaat. “Het zijn stuk voor stuk prachtige appartementen geworden”, aldus Poelman. “Dat blijkt ook uit het feit dat er nu al zes woningen zijn verhuurd.” Alhoewel de woningen ook geschikt zijn voor gezinnen, ziet Poelman vijftigplussers als voornaamste doelgroep. “De appartementen zijn gelijkvloers, wat vooral voor ouderen natuurlijk een ‘must’ is. Daarnaast liggen de winkels op een steenworp afstand en is er parkeergelegenheid naast de deur.” Poelman kocht het gebouw afgelopen kerst van de gemeente en is erin geslaagd om in negen maanden tijd de school om te bouwen tot woonruimte, zonder de uitstraling van het gebouw te verliezen. “Een knappe prestatie. Dat verdient wel een klein feestje”, besluit hij vrolijk.

gemeenten

In de gemeentehuizen van Grootegast, Marum en Zuidhorn is vandaag weer volledige dienstverlening mogelijk aan de balies. Het moederbord van de server waarop bevolkingsgegeven staan opgeslagen bleek defect, waardoor afgifte van paspoorten en rijbewijzen en aangifte bij de burgerlijke stand donderdag niet mogelijk waren. Het probleem is verholpen door het moederbord te vervangen.